Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Pátek 25. 9. 2020

V pátek 25. 9. 2020

se na naší škole vyučuje normálně

dle rozvrhu.

V Rokytnici nad Jizerou 23. 9. 2020 Mgr. Blanka Zemánková, ředitelka školy

Provoz školy vzhledem ke COVID - 19

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19.

Informace pro rodiče a žáky.

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k přetrvávající pandemii COVID - 19 Vám tímto předávám informace, které vycházejí z pokynů  MŠMT a ČŠI pro tento školní rok:

 

Informace k zahájení školního roku - upraveno 28.8.2020

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020 v 8:00, tento den vyučování končí v 8:45 (prosíme přezutí s sebou).

Školní družina bude tento den v provozu od 6:30 do 12:00.

Zájemci o úterní oběd si na něj dojdou individuálně vchodem pro cizí strávníky (u hřiště) mezi 10:00 a 13:00.

 

Ve středu 2. 9., ve čtvrtek 3. 9. 2020 a v pátek 4. 9. 2020  bude vyučování probíhat s třídními uč.

I. stupeň: 8:00 - 11:40

II. stupeň: 8:00 - 12:35.

 

Od pondělí 7. 9. 2020 bude vyučování probíhat dle rozvrhu hodin.

Přejeme Vám dobrý start do nového školního roku a těšíme se na Vás! 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

O přijetí dětí k základnímu vzdělávání rozhodla ředitelka Základní školy, Rokytnice nad Jizerou, příspěvkové organizace jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona             č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)               a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.