Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2018/2019

  26. 9. 2018: rodiče dětí z první třídy
  23. 10. 2018: třídní schůzky od 17 hodin ve třídách (bez konzultačního odpoledne)
  11. 12. 2018: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  16. 4. 2019: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  prakt. a spec. třída - začátek vždy v 15 hodin

 • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  14. 11. 2018 - čtvrtletní pedagogická rada
  16. 1. 2019 - pololetní pedagogická rada
  17. 4. 2019 - čtvrtletní pedagogická rada
  17. 6. 2019 - závěrečná pedagogická rada

Zdravý životní styl

 

Naše škola je zapojena do projektu "Zdravý životní styl".

 

                              Podrobnosti najdete zde v sekci školních projektů.

Do projektu jsou zapojeny třídy III. A; IV. A; VII. A; VIII. A; prakt.a spec. 

a vyučující: Mgr. Jana Janouchová, Mgr. Jana Kantová, Mgr. Radoslav Dostál.

1. téma: PRVNÍ POMOC - pro každou třídu i pro učitele probíhají dva bloky (blok A a blok B)

8. 4. 8:00 - III. A - blok A; 11:00 - IV. A - blok A

9. 4. 8:00 - prakt. a spec. třída - blok A; 12:00 - vyučující - blok A

13. 4.  8:00 - VII. A - blok A; 11:00 - VIII. A - blok A

4. 5. 8:00 - III. A - blok B; 11:00 - IV. A - blok B

6. 5. 8:00 - prakt. a spec. třída - blok B; 13:00 - vyučující - blok B

11. 5. 8:00 - VII. A - blok B; 11:00 - VIII. A - blok B 

2. téma: DOPRAVNÍ VÝCHOVA

10. 4. 8:00 - 12:00 (4 vyučovací hodiny) - v předem určených učebnách

III. A; IV. A; VII. A; VIII. A; prakt. a spec. třída