Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

TŘÍDY A TŘÍDNÍ UČITELÉ školní rok 2020/2021

Třída Třídní učitel
I. A Mgr. Blanka Herčíková
II. A Mgr. Michaela Hnyková
III.A Mgr. Jolana Pokorná
IV.A Mgr. Radoslav Dostál
V.A Mgr. Jana Kantová
VI.A Mgr. Iva Antošová
VII.A PaedDr. Marie Jónová
VIII.A Mgr. Radek Šmíd
IX.A Mgr. Hana Hájková
   
Spec. Mgr. Jana Janouchová

vyučující bez třídnictví: Mgr. Jana Šírová, Mgr. Petra Pokorná, Mgr. Renata Vácová, Ing. Iva Gebrtová

MD: Mgr. Eva Mařasová