Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. J. Kantová


  19. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  14. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  19. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  15. 11. 2021 - čtvrtletní

  19. 1. 2022 - pololetní

  13. 4. 2022 - čtvrtletní

  15. 6. 2022 - závěrečná

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

TŘÍDY A TŘÍDNÍ UČITELÉ školní rok 2021/2022

Třída Třídní učitel
I. A Mgr. Jana Kantová
II. A Mgr. Blanka Herčíková
III.A Mgr. Michaela Hnyková
IV.A Mgr. Jolana Pokorná
V.A Mgr. Radoslav Dostál
VI.A Mgr. Renata Hančová
VII.A Mgr. Iva Antošová
VIII.A PaedDr. Marie Jónová
IX.A Mgr. Radek Šmíd
   
Spec. Mgr. Jana Janouchová

vyučující bez třídnictví: Mgr. Jana Šírová, Mgr. Lucie Lutzová, Mgr. Hana Hájková, Ing. Iva Gebrtová

MD: Mgr. Eva Mařasová