Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2019/2020
  září 2019
  - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. M. Hnyková
  22. 10. 2019
  - třídní schůzky ve třídách, začátek v 17 hod.
  10. 12. 2019
  - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  21. 4. 2020 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 13. 11. 2019
  středa 15. 1. 2020
  středa 15. 4. 2020
  pondělí 15. 6. 2020

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Stávka

Vážení rodiče!

Ke stávce, vyhlášené na středu 6. 11. 2019, se formálně připojujeme, škola ale bude v běžném provozu -

kromě jiného máme již několik měsíců předem objednané akce, které chceme realizovat.

 

V Rokytnici nad Jizerou, dne 4. 11. 2019

Mgr. Blanka Zemánková, ředitelka školy

 

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají v úterý 22. 10. 2019 od 17 hod v kmenových třídách.

V 9. A bude přítomna Mgr. Jana Janouchová (výchovná poradkyně) - informace k výběru škol a k přijímacímu řízení.

Orientační běh pro II. stupeň

Závod v orientačním běhu, který byl pro nepřízeň počasí odvolán, je přesunut na pondělí 14. 10. 2019.

Týká se pouze tříd II. stupně, které se 1. a 2. VH budou učit podle rozvrhu a potom nastoupí na start závodu.

Ukončení cca ve 12:35, další výuka se nekoná.

 

Zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. 9. 2019 v 8:00. Žáci budou ve škole do 8:45. Školní družina je v pondělí v provozu do 12 hod.

Obědy se vydávají od 10 do 13 hodin, vstup zadním vchodem pro cizí strávníky.

Úterý 3. 9. 2019 a středa 4. 9. 2019: třídnické práce s třídními učiteli.

I. stupeň do 11:40; II. stupeň do 12:35

Od čtvrtka 5. 9. 2019 se učíme podle rozvrhu hodin.

Přejeme všem žákům i rodičům dobrý start do nového školního roku!