Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2019/2020
  září 2019
  - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. M. Hnyková
  22. 10. 2019
  - třídní schůzky ve třídách, začátek v 17 hod.
  10. 12. 2019
  - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  21. 4. 2020 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 13. 11. 2019
  středa 15. 1. 2020
  středa 15. 4. 2020
  pondělí 15. 6. 2020

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Ceny obědů od 1. 2. 2020

Vzhledem k nárůstu cen potravin a energií dojde od 1. února 2020 ke zdražení obědů pro všechny strávníky.

cizí strávníci: 65,- Kč

Ceny obědů od 1. 2. 2020:

I. skupina (6 - 10 let)                       26,- Kč        

II. skupina (11 - 14 let)                     28,- Kč        

III. skupina (15 a více let)                 29,- Kč

zaměstnanci                    30,- Kč, s příspěvkem z FKSP     26,- Kč    

zaměstnanci se slevou (důchodci, MD,..)                               51,- Kč

cizí děti do 10- let                                    61,- Kč 

cizí strávníci (zaměstnanci MÚ, klienti Domu s peč. službou         65,- Kč

Zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. 9. 2019 v 8:00. Žáci budou ve škole do 8:45. Školní družina je v pondělí v provozu do 12 hod.

Obědy se vydávají od 10 do 13 hodin, vstup zadním vchodem pro cizí strávníky.

Úterý 3. 9. 2019 a středa 4. 9. 2019: třídnické práce s třídními učiteli.

I. stupeň do 11:40; II. stupeň do 12:35

Od čtvrtka 5. 9. 2019 se učíme podle rozvrhu hodin.

Přejeme všem žákům i rodičům dobrý start do nového školního roku!

Zápis do I. třídy

Zápis do I. třídy se koná ve středu 24. dubna 2019 od 14:00 do 17:30 hod. v budově základní školy ve třídě V. A.