Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Provoz školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 17. 5. 2021 se začínají prezenčně dle rozvrhu ve škole učit všechny třídy prvního i druhého stupně a speciální a praktická třída.

Testování žáků je podmínkou účasti na prezenční výuce ve škole.

Všichni žáci se budou testovat 1x týdně (v pondělí).

Podrobnosti o časovém rozdělení a příchodu na testování Vám předají třídní učitelé.

Vždy v pondělí nebude ranní družina – musí probíhat testování dětí.

V další dny školní družina bude normálně v provozu.

Stále platí u dětí nošení roušek během celého pobytu ve škole.

 Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 12. 5. 2021

                                                                       Mgr. Blanka Zemánková

                                                                                 ředitelka školy

Provoz jídelny od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 17. 5. 2021 se začínají prezenčně dle rozvrhu ve škole učit všechny třídy prvního i druhého stupně a speciální a praktická třída.

Testování žáků je podmínkou účasti na prezenční výuce ve škole.

Všichni žáci se budou testovat 1x týdně (v pondělí).

Podrobnosti o časovém rozdělení a příchodu na testování Vám předají třídní učitelé.

Vždy v pondělí nebude ranní družina – musí probíhat testování dětí.

V další dny školní družina bude normálně v provozu.

 Stále platí u dětí nošení roušek během celého pobytu ve škole.

 Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 12. 5. 2021

                                                                       Mgr. Blanka Zemánková

                                                                                 ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

Dolní Rokytnice 172, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

O přijetí dětí k základnímu vzdělávání rozhodla ředitelka Základní školy, Rokytnice nad Jizerou, příspěvkové organizace jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022, musí být podle novely školského zákona – Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012, § 183, odst. 2 – oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly:

Provoz školy od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí vlády ČR byl v našem kraji schválen návrat žáků II. stupně do školy formou rotační výuky od 3. 5. 2021.

Na naší škole budeme mít třídy rozdělené do dvou skupin:

Od pondělí 3. 5. 2021 se začne prezenčně dle rozvrhu ve škole učit třída 6. A a 7. A.

Třídy 9. A a 8. A se budou učit distančně (doma).

Další týden se výuka ve škole vymění – do školy od 10. 5. 2021 nastoupí tedy 9. A a 8. A.

Stejně pokračuje střídání tříd i na I. stupni.

Od 3. 5. 2021 připadá tedy učení ve škole na třídy: 3. A, 4. A, 5. A.

Žáci speciální a praktické třídy se i nadále učí pouze prezenčně = ve škole.

Testování žáků je podmínkou  účasti na prezenční výuce ve škole.

Žáci I. stupně (1. – 5. třída) se budou testovat 1x týdně = v pondělí.

Žáci II. stupně se budou testovat 2x týdně = v pondělí a ve čtvrtek.

Školní družina i nadále bude probíhat v homogenních skupinách = stejně jako ve třídě.

Vždy v pondělí nebude ranní družina – musí probíhat testování dětí.

Stále platí u dětí nošení roušek během celého pobytu ve škole.

 O dalších změnách Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 29. 4. 2021

                                                                       Mgr. Blanka Zemánková

                                                                                 ředitelka školy