Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2018/2019

  26. 9. 2018: rodiče dětí z první třídy
  23. 10. 2018: třídní schůzky od 17 hodin ve třídách (bez konzultačního odpoledne)
  11. 12. 2018: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  16. 4. 2019: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  prakt. a spec. třída - začátek vždy v 15 hodin

 • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  14. 11. 2018 - čtvrtletní pedagogická rada
  16. 1. 2019 - pololetní pedagogická rada
  17. 4. 2019 - čtvrtletní pedagogická rada
  17. 6. 2019 - závěrečná pedagogická rada

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Zápis do I. třídy

Zápis do I. třídy se koná ve středu 24. dubna 2019 od 14:00 do 17:30 hod. v budově základní školy ve třídě V. A.

Projektový den a oslavy 100. výročí vzniku republiky

     Dne 25. 10. 2018 proběhl na naší škole „projektový den“. Všechny děti se rozdělily podle vlastního výběru do „pracovních skupin“. Činnosti v těchto skupinách připravili jednotliví vyučující. Na I. stupni to byly pracovní činnosti, výtvarné soutěže a znalostní soutěže vztahující se k výročí vzniku republiky.

     Na II. stupni žáci připravovali divadelní představení, nacvičovali písně ve vytvořeném pěveckém sboru, tančili společenské tance, připravovali spartakiádní vystoupení, účastnili se besedy s pamětníkem, získávali informace o historických informačních technologiích, prováděli různé chemické pokusy, účastnili se regionální vycházky spojené s plněním úkolů z oblasti historie i zeměpisu.

     Jednotlivé činnosti se dětem určitě líbily a všem vyučujícím patří poděkování za přípravu a realizaci projektového dne.

     Následující den – 26. 10. 2018 – se celá škola zúčastnila společné akce Města Rokytnice nad Jizerou a Základní školy v Rokytnici nad Jizerou – a to výsadby Stromu svobody u příležitosti 100. výročí vzniku republiky. Na závěr akce vytvořilo sto dětí z I. stupně základní školy na náměstí před radnicí „Živou 100“, která byla vyfotografována z věže radnice jako památka na oslavu výročí.