Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  1. září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  vše včas domluví paní tř. uč. Mgr. J. Pokorná


  18. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  6. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  18. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  14. 11. 2022 - čtvrtletní

  18. 1. 2023 - pololetní

  12. 4. 2023 - čtvrtletní

  14. 6. 2023 - závěrečná

 • Zápis do I. třídy pro školní rok 2023/2024 se bude konat ve středu 19. 4. 2023.

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Závěr roku 2022

Vážení rodiče, milé děti,

ve čtvrtek 22. 12. 2022

začínají vánoční prázdniny.

 

Do školy opět nastupujeme

v úterý 3. 1. 2023.

Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky a ať je pro Vás

nový rok 2023 šťastný a pohodový.

V Rokytnici nad Jizerou           Mgr. Blanka Zemánková

        19. 12. 2022                               ředitelka školy

Veletrh EDUCA Liberec 2022

Dne 13. 10. 2022 se 19 žáků z třídy 8. A a 13 žáků z třídy 9. A naší školy zúčastnilo veletrhu EDUCA Liberec 2022.

Žáci se seznámili s nabídkami středních škol, které zde byly zastoupeny, což  jim může pomoci při volbě povolání.

Autobusová doprava na veletrh byla plně uhrazena z dotace Libereckého kraje.

                                                      

                                                                                         Mgr. Blanka Zemánková