Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Distanční výuka - všechny ročníky

Opatření vlády ČR

          Od středy 14. 10. 2020 do pátku 30. 10. 2020 jsou uzavřené školy = všechny třídy I. i II. stupně, speciální a praktické třídy a školní družina (obědy budou mít děti odhlášené).

Výuka bude probíhat z domova – distanční vzdělávání (povinné).

 

Děkujeme za pochopení.

Dne 13. 10. 2020                                          Mgr. Blanka Zemánková

Pátek 25. 9. 2020

V pátek 25. 9. 2020

se na naší škole vyučuje normálně

dle rozvrhu.

V Rokytnici nad Jizerou 23. 9. 2020 Mgr. Blanka Zemánková, ředitelka školy

Provoz školy vzhledem ke COVID - 19

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19.

Informace pro rodiče a žáky.

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k přetrvávající pandemii COVID - 19 Vám tímto předávám informace, které vycházejí z pokynů  MŠMT a ČŠI pro tento školní rok: