Aktuality ve škole

  • Třídní schůzky 2020/2021
    září 2020
     - tř. schůzka 1. A
    přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
    20. 10. 2020
     - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
    15. 12. 2020
     - třídní schůzky + konzultační odpoledne
    20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne  • Volby do školské rady
    Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
    zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
    zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
    zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
  • Rozpis pedagogických rad

    středa 18. 11. 2020
    středa 13. 1. 2021
    středa 14. 4. 2021
    středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.