Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Výuka od 4. 1. 2021

Informace MŠMT

Od pondělí 4. 1. 2021 je povolena výuka ve škole pouze pro 1. třídu, 2. třídu a speciální třídu.

Pro všechny ostatní třídy I. stupně a všechny třídy II. stupně platí distanční výuka z domova.

Distanční výuka je povinná (neúčast žáka musí být včas omluvena zákonným zástupcem).

Školní družina bude v provozu ráno i odpoledne po vyučování, ale stále musí být třídy 1. A a 2. A i v družině oddělené.

O dalších změnách Vás budeme informovat.

 Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 28. 12. 2020               Mgr. Blanka Zemánková

Provoz školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milé děti.

V případě, že nedojde k žádným změnám, bude po vánočních prázdninách = od pondělí 4. 1. 2021 chodit do školy celý I. stupeň, spec. třída a 9. třída.

Dále bude chodit do školy 8. třída.                

Třídy 6. A a 7. A budou mít distanční výuku z domova. V dalším týdnu se zase tyto třídy vystřídají (jako dosud).

Tento cyklus výuky bude trvat do doby, než MŠMT pokyny zruší nebo upraví.

Distanční vzdělávání z domova je povinné.

Kdyby došlo k jakýmkoli změnám, budou Vás třídní učitelé informovat. Děkujeme všem za pochopení.

Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků a v novém roce 2021 zdraví, štěstí a jen samé pěkné dny. Mějte se hezky.

V Rokytnici nad Jizerou dne 16. 12. 2020               Mgr. Blanka Zemánková

Postupné otevření školy

OPATŘENÍ MŠMT PRO ŠKOLY:

Od pondělí 30. 11. 2020 bude probíhat výuka ve škole – celý I. stupeň, spec. třída a 9. třída.

6. - 8. třída se ve škole budou střídat po týdnech v tomto režimu:

30. 11. – 4. 12. se učí ve škole 6. A a 7. A

8. A má distanční výuku z domova

7. 12. – 11. 12. se učí ve škole 8. třída

6. A a 7. A má distanční výuku z domova

14. – 18. 12. se učí ve škole 6. A a 7. A

8. A má distanční výuku z domova

Tento cyklus výuky bude trvat do doby, než MŠMT pokyny zruší nebo upraví.

Distanční vzdělávání z domova je povinné.

Od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 jsou vánoční prázdniny.

!!! Roušky musí žáci nosit po celou dobu pobytu ve škole.

Důraz je kladen na mytí rukou, dezinfekci rukou a větrání.

Třídní schůzky a konzultační odpoledne (15. 12. 2020) se za této situace nekonají.

Rodiče si v případě potřeby mohou domluvit konzultaci s třídním učitelem a vyučujícími (telefonem, e-mailem).

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 24. 11. 2020               Mgr. Blanka Zemánková