Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2023/2024
  26. září 2023
   - tř. schůzka 1. A

  21. 11. od 16:30 hod. - ve třídách s tř. uč.

              od 17:00 - konzultace s vyučujícími

  17. 4. od 16:30 - ve třídách a potom i v jídelně

               od 17:00 - konzultace s vyučujícími

   

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

 • Zápis do I. třídy 

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům.

Obsah práce

Výchovné poradenství:

 • intervence pro žáky a jejich zákonné zástupce v případě výchovných, vzdělávacích a jiných problémů (podávat návrhy, doporučení)
 • podávání návrhů na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) nebo jiná odborná vyšetření
 • zasílání a zajištění podkladů žáků na vyšetření a kontrolní šetření do PPP
 • vypracování individuálně vzdělávacího plánu (IVP) pro integrované žáky
 • zajištění péče a podpory žákům se speciálně vzdělávacími potřebami
 • spolupráce s třídními učiteli, metodikem prevence, zákonnými zástupci žáků
 • monitorování problémových projevů chování žáků, jejich důsledné řešení, intervence, návrhy konkrétních opatření
 • jednání se zákonnými zástupci žáka při řešení nevhodného chování nebo prospěchových problémů žáka
 • spolupráce s Policií ČR, s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) v Semilech, se Speciálně pedagogickým centrem (SPC) v Liberci, s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
 • účast na výchovných komisích

Kariérové poradenství:

 • využití akcí zaměřených na profesní orientaci
 • pomoc s výběrem vhodné střední školy
 • kontakt se zástupci středních škol
 • spolupráce s Informačním a poradenským střediskem ÚP v Semilech
 • informační a poradenská činnost pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce (volba školy, přijímací a odvolací řízení)
 • administrace a evidence přihlášek