Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. 9. 2019 v 8:00. Žáci budou ve škole do 8:45. Školní družina je v pondělí v provozu do 12 hod.

Obědy se vydávají od 10 do 13 hodin, vstup zadním vchodem pro cizí strávníky.

Úterý 3. 9. 2019 a středa 4. 9. 2019: třídnické práce s třídními učiteli.

I. stupeň do 11:40; II. stupeň do 12:35

Od čtvrtka 5. 9. 2019 se učíme podle rozvrhu hodin.

Přejeme všem žákům i rodičům dobrý start do nového školního roku!

Zápis do I. třídy

Zápis do I. třídy se koná ve středu 24. dubna 2019 od 14:00 do 17:30 hod. v budově základní školy ve třídě V. A.