Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. J. Kantová


  19. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  14. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  19. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  15. 11. 2021 - čtvrtletní

  19. 1. 2022 - pololetní

  13. 4. 2022 - čtvrtletní

  15. 6. 2022 - závěrečná

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Velikonoční prázdniny

V období od čtvrtka 1. 4. 2021 do pondělí 5. 4. 2021 (včetně) vyhlašuje MŠMT velikonoční prázdniny.

V Rokytnici nad Jizerou dne 29. 3. 2021

                                         

                                         Mgr. Blanka Zemánková

                                                                ředitelka školy

Zápis do 1. třídy 2021 - nejnovější informace

Vážení rodiče,

MŠMT stanovilo, že zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 bude muset probíhat v souvislosti s protiepidemickými opatřeními bez účasti dětí  tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých.

Zápis musí být proveden do 30. 4. 2021.

Všichni budete včas individuálně informováni a kontaktováni tak, aby Vaše děti byly v klidu zapsané do 1. třídy pro školní rok 2021/2022.

Děkujeme Vám za pochopení.

V Rokytnici nad Jizerou dne 17. 3. 2021

                                          Mgr. Blanka Zemánková

Opatření vlády ČR

Od 1. 3. 2021 jsou uzavřené všechny ročníky základní školy, speciální třídy a školní družiny.

 

!!! Pro všechny třídy platí distanční výuka z domova.

Distanční výuka je povinná (neúčast žáka musí být včas omluvena zákonným zástupcem).

Jakmile budeme mít další informace o provozu školy, ihned Vám je předáme.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 27. 2. 2021               Mgr. Blanka Zemánková

Opatření MŠMT od 15. 2. 2021

Provoz školy od 15. 2. 2021

 Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 15. 2. 2021 platí ve škole dosavadní režim. Je stále povolena výuka ve škole jen pro 1. třídu, 2. třídu a speciální třídu.  

!!! Pro všechny ostatní třídy I. stupně a všechny třídy II. stupně platí distanční výuka z domova.

Distanční výuka je povinná (neúčast žáka musí být včas omluvena zákonným zástupcem).

Školní družina bude v provozu ráno i odpoledne po vyučování, ale stále musí být třídy 1. A a 2. A i v družině oddělené.

Jakmile budeme mít další informace o provozu školy, ihned Vám je předáme.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 12. 2. 2021               Mgr. Blanka Zemánková