Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2019/2020
  září 2019
  - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. M. Hnyková
  22. 10. 2019
  - třídní schůzky ve třídách, začátek v 17 hod.
  10. 12. 2019
  - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  21. 4. 2020 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 13. 11. 2019
  středa 15. 1. 2020
  středa 15. 4. 2020
  pondělí 15. 6. 2020

Ceny obědů od 1.9.2017

Výše stravného je stanovena takto:

Skupina Cena
Žáci 6 - 10 let 23,- Kč
Žáci 11 - 14 let 25,- Kč
Žáci nad 15 let 26,- Kč
Zaměstnanci 25,- Kč
Zaměstnanci bez příspěvku FKSP 29,- Kč
Zaměstnanci školy v důchodu nebo na MD 45,- Kč
Cizí děti do 10-ti let 55,- Kč
Cizí strávníci (+zaměstnanci MÚ, klienti Domu s peč. službou, ...) 59,- Kč
   
Příspěvek z FKSP 4,- Kč