Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2018/2019

  26. 9. 2018: rodiče dětí z první třídy
  23. 10. 2018: třídní schůzky od 17 hodin ve třídách (bez konzultačního odpoledne)
  11. 12. 2018: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  16. 4. 2019: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  prakt. a spec. třída - začátek vždy v 15 hodin

 • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  14. 11. 2018 - čtvrtletní pedagogická rada
  16. 1. 2019 - pololetní pedagogická rada
  17. 4. 2019 - čtvrtletní pedagogická rada
  17. 6. 2019 - závěrečná pedagogická rada

Ceny obědů od 1.9.2017

Výše stravného je stanovena takto:

Skupina Cena
Žáci 6 - 10 let 23,- Kč
Žáci 11 - 14 let 25,- Kč
Žáci nad 15 let 26,- Kč
Zaměstnanci 25,- Kč
Zaměstnanci bez příspěvku FKSP 29,- Kč
Zaměstnanci školy v důchodu nebo na MD 45,- Kč
Cizí děti do 10-ti let 55,- Kč
Cizí strávníci (+zaměstnanci MÚ, klienti Domu s peč. službou, ...) 59,- Kč
   
Příspěvek z FKSP 4,- Kč