Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Ceny obědů od 1.2.2020

Výše stravného je stanovena takto:

Skupina Cena
Žáci 6 - 10 let 26,- Kč
Žáci 11 - 14 let 28,- Kč
Žáci nad 15 let 29,- Kč
Zaměstnanci 26,- Kč
Zaměstnanci bez příspěvku FKSP 30,- Kč
Zaměstnanci školy v důchodu nebo na MD 51,- Kč
Cizí děti do 10-ti let 61,- Kč
Cizí strávníci (+zaměstnanci MÚ, klienti Domu s peč. službou, ...) 65,- Kč
   
Příspěvek z FKSP 4,- Kč