Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2023/2024
  26. září 2023
   - tř. schůzka 1. A

  21. 11. od 16:30 hod. - ve třídách s tř. uč.

              od 17:00 - konzultace s vyučujícími

  16. 4. od 16:30 - ve třídách s tř. uč.

               od 17:00 - konzultace s vyučujícími

   

    • Členové školské rady
  Složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 je následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Ing. Petr Matyáš
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům.

SPONZOŘI ŠKOLY VE

ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Velice děkujeme všem sponzorům naší školy, kteří nám ve školním roce 2020/2021 pomáhali různou formou pomoci a služeb, nebo poradenskou prací. Moc děkujeme za ochotu a vstřícnost.

p. Michal Banýr, p. Jana Brožová, p. Tomáš Bulušek, Gabriela Bulušková, p. Jan Doubek, Drobné služby Rokytnice nad Jizerou, DDM Rokytnice nad Jizerou, EMBA s.r.o., p. Alena Hornová, Horská služba - p. Jiří Nedvěd ml., p. Oldřich Chmelík, Infocentrum Rokytnice nad Jizerou, Lucie a Jiří Janatovi, p. Jaroslav Jandura, p. Kateřina Javůrková, p. Alena Kalousková, p. Jindřich Málek, MěÚ Rokytnice nad Jizerou, p. Karel Mrázek, p. Karel Patočka, manželé Pouchovi, Kavárna Pralinka, p. Ing Jana Sajdlová, p. Libor Plucha, p. Šárka Slavíková, manželé Svatí, firma Sura, p. Petr Šilhavý, p. Václav Šír, st., p. Radim Šturma, p. Lukáš Tošovský, p. Jana Venclíková, p. Dan Vrdlovec