Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2019/2020
  září 2019
  - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. M. Hnyková
  22. 10. 2019
  - třídní schůzky ve třídách, začátek v 17 hod.
  10. 12. 2019
  - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  21. 4. 2020 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 13. 11. 2019
  středa 15. 1. 2020
  středa 15. 4. 2020
  pondělí 15. 6. 2020

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Strážci Země - ukončení projektu

    Ve čtvrtek 3. 11. 2016 žáci sedmých tříd odjeli do Sedmihorek, aby zde ukončili půlroční projekt, ve kterém plnili úkoly týkající se životního prostředí a šetření energiemi.

    V rámci sdílení nabytých zkušeností uspořádali na školní zahradě projektový den o ekologických souvislostech v přírodě pro žáky 6. ročníku.

    Slavnostní předání mezinárodních certifikátů proběhlo ve večerních hodinách za svitu svíček v arboretu Bukovina. Ocenění žáci převzali z rukou pracovníků SEV Český ráj. 

Kurz ekologické výchovy 6. A

     Ve dnech 11. - 14. 10. 2016 proběhl Kurz ekologické výchovy pro 6. třídu v Horním Maršově. Žáci se během dopoledního, odpoledního i večerního programu zabývali těmito tématy: týmové hry, třídění odpadu, les, vyhynulí živočichové, tradiční řemesla, vývoj krajiny v Krkonoších, čistota vody, udržitelný rozvoj.

     Vyvrcholením pobytu ve středisku ekologické výchovy bylo divadelní představení, které si děti připravily podle příběhů z historie Krkonoš.

Přespolní běh v Jilemnici

29. 9. 2016 se uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu v Jilemnici na Hraběnce. Z naší školy se zúčastnilo 6 žáků. Nejúspěšnější v soutěži jednotlivců byla Eliška Seidlová, která ve své kategorii doběhla na třetím místě. Družstvo mladších žákyň ve složení E. Seidlová, M. Martinková, K. Zlámalová a S. Nosková vybojovalo krásné třetí místo. Za mladší žáky naši školu reprezentoval Š. Erban a za starší žáky J. Pacák.