Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. J. Kantová


  19. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  14. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  19. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  15. 11. 2021 - čtvrtletní

  19. 1. 2022 - pololetní

  13. 4. 2022 - čtvrtletní

  15. 6. 2022 - závěrečná

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Poděkování

Milé děti, vážení rodiče,

dnes (v pátek 4. 3. 2022) byla ukončena ve škole sbírka určená na pomoc Ukrajině.

Do školy jste dopravili obrovskou spoustu potřebných věcí. Vše bude předáno těm, kteří na tuto pomoc čekají.

Mockrát Vám všem děkujeme za projevenou vstřícnost, pochopení a podání pomocné ruky lidem, kteří to potřebují.

Jste úžasní. Děkujeme Vám.

                                                                                      Všichni ze základní školy.

 

POMOC UKRAJINĚ

Připojujeme se k humanitární iniciativě, koordinované Městem Rokytnice nad Jizerou a Libereckým krajem.

Máte-li zájem se zapojit do věcné sbírky na pomoc Ukrajině, můžete to udělat také prostřednictvím základní školy.

Materiál, který je aktuálně potřebný, budou shromažďovat třídní uč. zatím do pátku 4. 3. (potom bude seznam a další termín upřesněn).

V tento den dopoledne všechny darované věci převezeme na  sběrné místo (garáž u DDM).

Odtud bude neprodleně přepraven do Liberce a dále do našeho partnerského regionu - Vinnycká oblast.

CO JE AKTUÁLNĚ POTŘEBA?

v soucasne chvili potrebujeme

Každý máme v souvislosti s aktuálními událostmi v hlavě spoustu otázek.

Leták, vytvořený ve spolupráci s MÚ Vám snad pomůže s jejich zodpovězením: 

FAQ UKRAJINA 2022 - Rokytnice nad Jizerou

1.) Zřídilo město Rokytnice nad Jizerou veřejnou finanční sbírku na pomoc Ukrajině?

NE. Město Rokytnice nad Jizerou zatím neplánuje zřídit finanční sbírku na pomoc Ukrajině. Pokud chcete Ukrajinu finančně podpořit, přispějte prosím přes zavedené charity, které mají s financování následků válek zkušenosti. Jenom tak máte jistotu, že se Vaše peníze dostanou k potřebným.

2.) Zřídilo město Rokytnice nad Jizerou věcnou sbírku na pomoc Ukrajině?

ANO.

Spolupracujeme s Libereckým krajem na sbírce materiálního vybavení, které můžete donést:

 • do garáže za Domem dětí a mládeže (Horní Rokytnice 467)
 • případně na Infocentrum v budově radnice (Horní Rokytnice 197).

V současné chvíli potřebujeme:

v soucasne chvili potrebujeme

3.) Jsou v Rokytnici nad Jizerou váleční uprchlíci a mohu jim nějak pomoci?

ANO. V současné době jsou v Rokytnici nad Jizerou první ukrajinští občané. V současné chvíli není potřeba žádná konkrétní pomoc - viz další bod.

4.) Mohu se nějak podílet na pomoci lidem prchajícím před válkou?

ANO. Vyplňte prosím tento formulář, uveďte, jaké jsou Vaše možnosti, a my se Vám ozveme: https://tinyurl.com/rokytnice2022. Jakákoli pomoc je vítána…

5.) Máte v okolí někoho, kdo válku na Ukrajině špatně psychicky zvládá?

Obraťte se prosím na odborníky, kteří Vám s touto nelehkou situací pomohou. Psychologická pomoc pro občany: https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-pro-obcany-valka-na-ukrajine.aspx 

Úspěch v Soutěži v programování

Jonáš Erlebach z 9. A se (v pátek 25. 2. 2022 na ZŠ Oblačná v Liberci) zúčastnil okresního kola soutěže v programování. Získal plný počet bodů a suverénně postoupil do krajského kola!

Máme velkou radost a blahopřejeme k tomuto fantastickému výsledku!!!

diplom jonas

Hodiny doučování

Od ledna 2022 do června 2022 mají děti možnost využívat hodiny doučování, na kterých se s nimi domluví vyučující. Tyto hodiny jsou určené k opakování, vysvětlování a procvičování učiva.

Hodiny doučování jsou realizované díky Národnímu plánu obnovy a jsou financované Evropskou unií.

plakat doucovani