Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. J. Kantová


  19. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  14. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  19. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  15. 11. 2021 - čtvrtletní

  19. 1. 2022 - pololetní

  13. 4. 2022 - čtvrtletní

  15. 6. 2022 - závěrečná

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Provoz školy od 1. 9. 2021

Ve středu 1. 9. 2021 nastupují děti do školy – přezutí s sebou!

Vyučování bude od 8.00 hodin do 8.45 hodin (1. – 5. třída, speciální a praktická třída) a do 8. 50 hodin (6. – 9. třída).

 

V tento den proběhne testování dětí – podrobnější informace Vám zašlou třídní učitelé.

Děti 1. třídy se budou testovat dne 2. 9. 2021 (podrobnější informace Vám zašle paní učitelka).

 

Dne 1. 9. 2021 je školní družina od 6.30 hodin do 12.00 hodin.

V další dny už bude ve školní družině běžný provoz.

 

Ve čtvrtek 2. 9. a v pátek 3. 9. 2021 končí vyučování v 11. 40 hodin (I. stupeň a speciální a praktická třída) a v 12.35 hodin (II. stupeň).

 

Další testování proběhne 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021.

 

!!! Mimo hodin výuky jsou roušky a respirátory stále povinné ve všech prostorách školy.

 

Děkujeme za pochopení.

V Rokytnici nad Jizerou dne 27. 8. 2021

                                                                        Mgr. Blanka Zemánková

                                                                                 ředitelka školy