Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. J. Kantová


  19. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  14. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  19. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  15. 11. 2021 - čtvrtletní

  19. 1. 2022 - pololetní

  13. 4. 2022 - čtvrtletní

  15. 6. 2022 - závěrečná

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Postupné otevření školy

OPATŘENÍ MŠMT PRO ŠKOLY:

Od pondělí 30. 11. 2020 bude probíhat výuka ve škole – celý I. stupeň, spec. třída a 9. třída.

6. - 8. třída se ve škole budou střídat po týdnech v tomto režimu:

30. 11. – 4. 12. se učí ve škole 6. A a 7. A

8. A má distanční výuku z domova

7. 12. – 11. 12. se učí ve škole 8. třída

6. A a 7. A má distanční výuku z domova

14. – 18. 12. se učí ve škole 6. A a 7. A

8. A má distanční výuku z domova

Tento cyklus výuky bude trvat do doby, než MŠMT pokyny zruší nebo upraví.

Distanční vzdělávání z domova je povinné.

Od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 jsou vánoční prázdniny.

!!! Roušky musí žáci nosit po celou dobu pobytu ve škole.

Důraz je kladen na mytí rukou, dezinfekci rukou a větrání.

Třídní schůzky a konzultační odpoledne (15. 12. 2020) se za této situace nekonají.

Rodiče si v případě potřeby mohou domluvit konzultaci s třídním učitelem a vyučujícími (telefonem, e-mailem).

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 24. 11. 2020               Mgr. Blanka Zemánková

Opatření MŠMT pro školy

Od středy 18. 11. 2020 je povolena výuka a osobní přítomnost dětí 1. a 2. ročníku a speciální třídy ve škole.

Děti (které nepůjdou ráno do ŠD) si převezmou paní učitelky:

 - 1. třída v 7.45 hodin u hlavního vchodu do školy

- 2. třída v 7.45 hodin u vchodu z hřiště do školy

Děti i vyučující musí používat roušky!

 ŠD bude v provozu od 6.30 hodin a odpoledne po vyučování do 16.00 hodin.

Podrobnosti k provozu ŠD a k vyzvedávání dětí předají rodičům e-mailem třídní učitelky.

 !!! Výuka žáků ostatních tříd bude nadále probíhat z domova – distanční vzdělávání – je povinné.

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 12. 11. 2020               Mgr. Blanka Zemánková

Opatření vlády ČR

Od pondělí 2. 11. 2020 zůstávají školy nadále uzavřené = všechny třídy I. i II. stupně.

O změnách Vás budeme informovat.

Výuka dětí bude nadále probíhat z domova – distanční vzdělávání – je povinné.

!!! Upozornění:

Jestliže se žák nebude z nějakého důvodu účastnit on-line výuky, nebo neodevzdá či nepošle v daném termínu zadané úkoly a práce,

je povinností zákonného zástupce tuto neúčast svého dítěte v distanční výuce omluvit do 3 dnů třídnímu učiteli (jako při běžné docházce do školy).

Hodnocení z distanční výuky je součástí hodnocení v daném předmětu za dané klasifikační období.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 29. 10. 2020               Mgr. Blanka Zemánková