Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2023/2024
  26. září 2023
   - tř. schůzka 1. A

  21. 11. od 16:30 hod. - ve třídách s tř. uč.

              od 17:00 - konzultace s vyučujícími

  17. 4. od 16:30 - ve třídách a potom i v jídelně

               od 17:00 - konzultace s vyučujícími

   

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

 • Zápis do I. třídy 

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Metodik školní prevence

 

Metodička školní prevence:

Bc. Lucie Prokopová

Kontakt:

 +420 775 670 792

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny:

Pondělí:

10:45-12:45

12:45 - 14:30

Jiné termíny na základě předchozí telefonické či emailové domluvy

Kde mne najdete?

Sborovna speciální třídy v nové budově školy

  

OBSAH PRÁCE

metodik školní prevence:

 

 • Metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Zabývá se specifickou (všeobecnou, selektivní a indikovanou) i nespecifickou primární prevencí.
 • Zajišťuje metodickou, koordinační i poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu, poruchy příjmů potravy, sebepoškozování aj.
 • Podílí se na tvorbě, naplňování a vyhodnocování Minimálního preventivního programu školy, a to včetně krizového plánu školy.
 • Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů.
 • Úzce spolupracuje s výchovným poradcem i třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole.
 • Metodik prevence spolupracuje se zákonnými zástupci žáků i zástupci rodičů a napomáhá při řešení jejich dotazů a připomínek.
 • Navrhuje a organizuje preventivní aktivity a programy (např. vzdělávací workshopy, projektové dny, besedy, sportovní a kulturní akce, a další) s danou problematikou.
 • Metodik prevence spolupracuje s dalšími odborníky a institucemi. Např. Policií ČR (PČR), Městskou policií (MP), Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), Speciálně pedagogickým centrem (SPC), s orgánem sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD), sociálními pracovníky atd.
 • Analyzuje návrhy, dotazy a připomínky ze schránky důvěry.
 • Aktualizuje materiály na nástěnce pro preventivní aktivity školy.
 • Metodik prevence se účastní výchovných komisí.

krizový plán školy - šikana: