Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  1. září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  vše včas domluví paní tř. uč. Mgr. J. Pokorná


  18. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  6. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  18. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  14. 11. 2022 - čtvrtletní

  18. 1. 2023 - pololetní

  12. 4. 2023 - čtvrtletní

  14. 6. 2023 - závěrečná

 • Zápis do I. třídy pro školní rok 2023/2024 se bude konat ve středu 19. 4. 2023.

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Janouchová
Kontakt: +420 481 522 434, 731 525 435
Konzultační hodiny: PO 13:40 - 15:00; ST 11:40 - 13:00; jsou možné i jiné termíny - dle dohody

Aktuality: 1.) Vycházející žáci mají možnost si půjčit atlasy škol ze Středočeského, Královéhradeckého, Ústeckého kraje a Prahy.

2.) Přehled všech středních škol je na www.infoabsolvent.cz . Najdete zde komplexní informace o vzdělávací nabídce škol, ale i informace z trhu práce (uplatnění absolventů, zaměstnanost, nezaměstnanost i podle oborů vzdělávání, požadavky zaměstnavatelů apod.)

Tento přehled máme i na CD a je možné si ho půjčit domů.