Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Janouchová
Kontakt: +420 481 522 434, 731 525 435
Konzultační hodiny: PO 13:40 - 15:00; ST 11:40 - 13:00; jsou možné i jiné termíny - dle dohody

Aktuality: 1.) Vycházející žáci mají možnost si půjčit atlasy škol ze Středočeského, Královéhradeckého, Ústeckého kraje a Prahy.

2.) Přehled všech středních škol je na www.infoabsolvent.cz . Najdete zde komplexní informace o vzdělávací nabídce škol, ale i informace z trhu práce (uplatnění absolventů, zaměstnanost, nezaměstnanost i podle oborů vzdělávání, požadavky zaměstnavatelů apod.)

Tento přehled máme i na CD a je možné si ho půjčit domů.