Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2018/2019

  26. 9. 2018: rodiče dětí z první třídy
  23. 10. 2018: třídní schůzky od 17 hodin ve třídách (bez konzultačního odpoledne)
  11. 12. 2018: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  16. 4. 2019: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  prakt. a spec. třída - začátek vždy v 15 hodin

 • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  14. 11. 2018 - čtvrtletní pedagogická rada
  16. 1. 2019 - pololetní pedagogická rada
  17. 4. 2019 - čtvrtletní pedagogická rada
  17. 6. 2019 - závěrečná pedagogická rada

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Janouchová
Kontakt: +420 481 522 434, 731 525 435
Konzultační hodiny: PO 13:40 - 15:00; ST 11:40 - 13:00; jsou možné i jiné termíny - dle dohody

Aktuality: 1.) Vycházející žáci mají možnost si půjčit atlasy škol ze Středočeského, Královéhradeckého, Ústeckého kraje a Prahy.

2.) Přehled všech středních škol je na www.infoabsolvent.cz . Najdete zde komplexní informace o vzdělávací nabídce škol, ale i informace z trhu práce (uplatnění absolventů, zaměstnanost, nezaměstnanost i podle oborů vzdělávání, požadavky zaměstnavatelů apod.)

Tento přehled máme i na CD a je možné si ho půjčit domů.