Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Otevření výuky pro 9. ročník - od 11. 5.

= výhradně pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy z ČJ a M 

= nepovinné - zájemci se musí přihlásit tř. uč. do středy 6. 5. 2020 do 10 hodin

- kdo z 9. ročníku nebude psát přijímací zkoušky na SŠ, toho se otevření školy vůbec netýká a zůstává doma v systému distanční výuky jako doposud 

- podmínky pro účast na této výuce stanoví dopis ministra školství a manuál MŠMT:

Nástup do školy - I. stupeň

Vážení rodiče,

dnes = 4. 5. 2020 jsme obdrželi dopis a manuál z MŠMT týkající se dobrovolného nástupu žáků 1. – 5. třídy od 25. 5. 2020 do školy.

S podrobnými informacemi o případném přihlášení dětí a o všem, co se týká provozu, Vás ve středu 6. 5. 2020 (po naší společné poradě) seznámí e-mailem třídní učitelé Vašich dětí.

Děkujeme za pochopení.

V Rokytnici nad Jizerou 4. 5. 2020       

                                                                              Mgr. Blanka Zemánková

Třídní schůzky + konzultační odpoledne

Vážení rodiče,

v polovině dubna 2020 se měly konat třídní schůzky a konzultační odpoledne v jídelně základní školy.

Za současné situace to není možné.

V případě, že budete potřebovat nějaké informace, obraťte se, prosím, e-mailem nebo telefonicky na třídního učitele, případně na ostatní vyučující.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme všem hlavně zdraví.

V Rokytnici nad Jizerou 7. 4. 2020

                                                                  Mgr. Blanka Zemánková