Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. J. Kantová


  19. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  14. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  19. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  15. 11. 2021 - čtvrtletní

  19. 1. 2022 - pololetní

  13. 4. 2022 - čtvrtletní

  15. 6. 2022 - závěrečná

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Provoz školy od 15. 6. 2021

Provoz školy od 15. 6. 2021

Od úterý 15. 6. 2021 se ruší pro žáky a pedagogické pracovníky povinnost nošení roušek při vyučování.

Mimo hodin výuky jsou roušky a respirátory stále povinné ve všech prostorách školy.

Nadále probíhá povinné testování žáků 1x týdně (v pondělí nebo v den, kdy žák přijde v daném týdnu poprvé do školy).

 Vždy v pondělí nebude ranní družina – musí probíhat testování dětí. V další dny je školní družina normálně v provozu.

 Děkujeme za pochopení.

V Rokytnici nad Jizerou dne 15. 6. 2021

                                                                        Mgr. Blanka Zemánková

                                                                                 ředitelka školy

Provoz školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 17. 5. 2021 se začínají prezenčně dle rozvrhu ve škole učit všechny třídy prvního i druhého stupně a speciální a praktická třída.

Testování žáků je podmínkou účasti na prezenční výuce ve škole.

Všichni žáci se budou testovat 1x týdně (v pondělí).

Podrobnosti o časovém rozdělení a příchodu na testování Vám předají třídní učitelé.

Vždy v pondělí nebude ranní družina – musí probíhat testování dětí.

V další dny školní družina bude normálně v provozu.

Stále platí u dětí nošení roušek během celého pobytu ve škole.

 Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 12. 5. 2021

                                                                       Mgr. Blanka Zemánková

                                                                                 ředitelka školy

Provoz jídelny od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 17. 5. 2021 se začínají prezenčně dle rozvrhu ve škole učit všechny třídy prvního i druhého stupně a speciální a praktická třída.

Testování žáků je podmínkou účasti na prezenční výuce ve škole.

Všichni žáci se budou testovat 1x týdně (v pondělí).

Podrobnosti o časovém rozdělení a příchodu na testování Vám předají třídní učitelé.

Vždy v pondělí nebude ranní družina – musí probíhat testování dětí.

V další dny školní družina bude normálně v provozu.

 Stále platí u dětí nošení roušek během celého pobytu ve škole.

 Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 12. 5. 2021

                                                                       Mgr. Blanka Zemánková

                                                                                 ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

Dolní Rokytnice 172, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

O přijetí dětí k základnímu vzdělávání rozhodla ředitelka Základní školy, Rokytnice nad Jizerou, příspěvkové organizace jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022, musí být podle novely školského zákona – Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012, § 183, odst. 2 – oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly: