Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

ŠKOLNÍ ZAHRADA – MÍSTO PRO POZNÁVÁNÍ, SETKÁVÁNÍ A RELAXACI

skolni-zahradaTento projekt byl schválen a realizován na základě příspěvku z Grantového fondu Libereckého  kraje – „Program podpory ekologické výchovy a osvěty“ a z grantu Nadace Partnerství se sídlem Údolní 33 v Brně, jehož žádost vypracovala paní učitelka Ing. Ivana Gebrtová.
Realizace projektu začala v září 2011. Díky aktivní pomoci dětí naší školy a vyučujících – především paní učitelky Gebrtové a paní učitelky Jónové - byla dokončena v červnu 2012.
Nejprve bylo třeba vyčistit a uklidit pozemek, byl odstraněn starý skleník a vykáceny některé stromy. Pak byly provedeny další úpravy zahradní plochy. Vybudovali jsme ohniště, skalku a pískoviště. Děti a učitelé zasadili stromky a keře, které budou sloužit pro výuku a postupně dají vznik živému plotu. Bylo vytvořeno venkovní posezení, které může sloužit jako učebna v přírodě, ale i jako místo pro odpočinek. Už teď se na to těší i děti z naší družiny, které také podle svých sil pomáhají. Práce a budování na zahradě tímto nekončí. Už nyní jsou další plány, jak se bude v úpravách pokračovat příští školní rok.
Dne 25.6.2012 byla naše zahrada slavnostně otevřena. Byli pozváni sponzoři a zástupci spolupracujících organizací – paní Ing.Jitka Novotná, Drobné služby města Rokytnice nad Jizerou, pan Petr Udatný, Městský úřad Rokytnice nad Jizerou, Dům dětí a mládeže v Rokytnici nad Jizerou, pan Ing.Petr Štěpánek, Lesní správa KRNAP. Bez nich bychom projekt nemohli realizovat a velice jim touto cestou všichni děkujeme za ochotu, pomoc a vstřícnost.

Více fotek naleznete ve fotogalerii.