Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy

Nová podoba přijímacího řízení (2016/2017) - klikněte sem.

 • vyberte si z nabídky oborů vzdělávání, informujte se o školách na internetu (www. atlasskolstvi.cz, www. edulk.cz, www.infoabsolvent.cz)
 • využijte Dnů otevřených dveří, Burz středních škol (např. v Liberci, Turnově)
 • konzultuje s výchovným poradcem
 • ověřte si kritéria přijetí na konkrétní školu (zveřejněny do 31.10. u oborů s talentovou zkouškou a do 31. 1. u oborů bez talentové zkoušky)
 • vytiskněte si přihlášky – do 1. kola pouze 2 přihlášky, do 2. kola neomezeně, vyplňte si je a nechte si potvrdit prospěch na ZŠ
 • odevzdejte přihlášky přímo střední škole, na kterou se hlásíte (doporučeně poštou): do 30. 11. obory s talentovou zkouškou a do 15. 3. obory bez talentové zkoušky
 • zápisový lístek (pouze jeden) obdržíte na ZŠ (zároveň s pololetním vysvědčením), nelze ho volně stáhnout
 • přijímací řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná v termínech od 2.1. do 15. 1., do oborů bez talentové zkoušky v termínech od 22. 4. do 30. 4.
 • střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na internetu do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušek, svůj zájem nastoupit na vybranou školu potvrdíte zasláním zápisového lístku do 10 pracovních dnů
 • nepřijatí uchazeči budou informování písemně (poštou), do 3 pracovních dnů doručení je možné podat odvolání proti nepřijetí
 • nepřijatý uchazeč se účastní 2. kola přijímacího řízení, počet přihlášek není omezen (seznam volných míst je na www.edulk.cz )