Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2023/2024
  26. září 2023
   - tř. schůzka 1. A

  21. 11. od 16:30 hod. - ve třídách s tř. uč.

              od 17:00 - konzultace s vyučujícími

  17. 4. od 16:30 - ve třídách a potom i v jídelně

               od 17:00 - konzultace s vyučujícími

   

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

 • Zápis do I. třídy 

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

PŘEHLED DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Název střední školy

Datum

Hodina

Poznámka

SUPŠ A VOŠ Turnov

17. 11. 2021

9.00 – 16.00

Prohlídka školy, ukázky talentových zkoušek, informace o studiu, konzultace s pedagogy

Integrovaná SŠ Vysoké nad Jizerou

13. 11. 2021

8.00 – 13.00

Doprovodný program „ Technikem v autobranži“

NUTNOST OZNÁMIT SVOJI ÚČAST ŠKOLE PŘEDEM !

Střední škola Semily

19. 11. 2021

9.30 – 17.00

Informace o studiu

SOŠ Liberec

20. 11. 2021

8.30 – 12.30

Prohlídka školy, internátu, dílen odborného výcviku.

Integrovaná SŠ Vysoké nad Jizerou

14. 1. 2022

8.00 – 14.00

NUTNOST SVOJI ÚČAST OZNÁMIT ŠKOLE PŘEDEM!

 

15. 1. 2022

8.00 – 13.00

NUTNOST SVOJI ÚČAST OZNÁMIT ŠKOLE PŘEDEM!

 

18. 2. 2022

8.00 -14.00

NUTNOST SVOJI ÚČAST OZNÁMIT ŠKOLE PŘEDEM!

 

19. 2. 2022

8.00 – 13.00

+ SPOJENO S PŘIJÍMACÍMI ZKOUŠKAMI“NANEČISTO“ 

 

1.) Aktuální znění podmínek pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022: http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=f73iUipC104%3d&tabid=160&mid=756 

(MŠMT vydalo souhrn informací k přijímacímu řízení do středních škol ve školním roce 2021/2022. Informace obsažené v tomto souhrnu vychází z platných právních předpisu k září 2021.

Přijímací řízení lze v případě omezení osobní přítomnosti žáků ve školách z důvodu mimořádných opatření dle zvláštního zákona, nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, upravit opatřením obecné povahy.).

2.) MŠMT zveřejilo termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2021/2022. Jednotné přijímací zkoušky se konají formou písemných testů z oblastí Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace při přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

4leté obory vzdělání + nástavbové studium:

1. termín    12. dubna 2022

2. termín    13. dubna 2022

Víceletá gymnázia:

1. termín    19. dubna 2022

2. termín    20. dubna 2022 

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

1. termín   10. května 2022

2. termín   11. května 2022

3.) Stručný souhrn informací najdete v tomto letáku: 

4.) Ještě přehledněji vše základní najdete zde: 

 

5.) Doporučený postup:

 • vyberte si z nabídky oborů vzdělávání, informujte se o školách na internetu (www. atlasskolstvi.cz, www. edulk.cz, www.infoabsolvent.cz)
 • využijte Dnů otevřených dveří, Burz středních škol (např. v Liberci, Turnově)
 • konzultuje s výchovným poradcem
 • ověřte si kritéria přijetí na konkrétní školu (zveřejněny do 31.10. u oborů s talentovou zkouškou a do 31. 1. u oborů bez talentové zkoušky)
 • přihlášky včetně prospěchu a Vámi vybraných oborů vám vytiskneme ve škole – do 1. kola pouze 2 přihlášky, do 2. kola neomezeně
 • odevzdejte přihlášky přímo střední škole, na kterou se hlásíte (doporučeně poštou): do 30. 11. obory s talentovou zkouškou a do 15. 3. obory bez talentové zkoušky
 • zápisový lístek (pouze jeden) obdržíte na ZŠ (zároveň s pololetním vysvědčením), nelze ho volně stáhnout
 • přijímací řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná v termínech od 2.1. do 15. 1., do oborů bez talentové zkoušky v termínech od 22. 4. do 30. 4.
 • střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na internetu do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušek, svůj zájem nastoupit na vybranou školu potvrdíte zasláním zápisového lístku do 10 pracovních dnů
 • nepřijatí uchazeči budou informování písemně (poštou), do 3 pracovních dnů doručení je možné podat odvolání proti nepřijetí
 • nepřijatý uchazeč se účastní 2. kola přijímacího řízení, počet přihlášek není omezen (seznam volných míst je na www.edulk.cz )