Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2018/2019

  26. 9. 2018: rodiče dětí z první třídy
  23. 10. 2018: třídní schůzky od 17 hodin ve třídách (bez konzultačního odpoledne)
  11. 12. 2018: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  16. 4. 2019: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  prakt. a spec. třída - začátek vždy v 15 hodin

 • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  14. 11. 2018 - čtvrtletní pedagogická rada
  16. 1. 2019 - pololetní pedagogická rada
  17. 4. 2019 - čtvrtletní pedagogická rada
  17. 6. 2019 - závěrečná pedagogická rada

Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy

Nová podoba přijímacího řízení (2016/2017) - klikněte sem.

 • vyberte si z nabídky oborů vzdělávání, informujte se o školách na internetu (www. atlasskolstvi.cz, www. edulk.cz, www.infoabsolvent.cz)
 • využijte Dnů otevřených dveří, Burz středních škol (např. v Liberci, Turnově)
 • konzultuje s výchovným poradcem
 • ověřte si kritéria přijetí na konkrétní školu (zveřejněny do 31.10. u oborů s talentovou zkouškou a do 31. 1. u oborů bez talentové zkoušky)
 • vytiskněte si přihlášky – do 1. kola pouze 2 přihlášky, do 2. kola neomezeně, vyplňte si je a nechte si potvrdit prospěch na ZŠ
 • odevzdejte přihlášky přímo střední škole, na kterou se hlásíte (doporučeně poštou): do 30. 11. obory s talentovou zkouškou a do 15. 3. obory bez talentové zkoušky
 • zápisový lístek (pouze jeden) obdržíte na ZŠ (zároveň s pololetním vysvědčením), nelze ho volně stáhnout
 • přijímací řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná v termínech od 2.1. do 15. 1., do oborů bez talentové zkoušky v termínech od 22. 4. do 30. 4.
 • střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na internetu do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušek, svůj zájem nastoupit na vybranou školu potvrdíte zasláním zápisového lístku do 10 pracovních dnů
 • nepřijatí uchazeči budou informování písemně (poštou), do 3 pracovních dnů doručení je možné podat odvolání proti nepřijetí
 • nepřijatý uchazeč se účastní 2. kola přijímacího řízení, počet přihlášek není omezen (seznam volných míst je na www.edulk.cz )