Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2019/2020
  září 2019
  - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. M. Hnyková
  22. 10. 2019
  - třídní schůzky ve třídách, začátek v 17 hod.
  10. 12. 2019
  - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  16. 4. 2020 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 13. 11. 2019
  středa 15. 1. 2020
  středa 15. 4. 2020
  pondělí 15. 6. 2020

Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy

Nová podoba přijímacího řízení (2016/2017) - klikněte sem.

 • vyberte si z nabídky oborů vzdělávání, informujte se o školách na internetu (www. atlasskolstvi.cz, www. edulk.cz, www.infoabsolvent.cz)
 • využijte Dnů otevřených dveří, Burz středních škol (např. v Liberci, Turnově)
 • konzultuje s výchovným poradcem
 • ověřte si kritéria přijetí na konkrétní školu (zveřejněny do 31.10. u oborů s talentovou zkouškou a do 31. 1. u oborů bez talentové zkoušky)
 • vytiskněte si přihlášky – do 1. kola pouze 2 přihlášky, do 2. kola neomezeně, vyplňte si je a nechte si potvrdit prospěch na ZŠ
 • odevzdejte přihlášky přímo střední škole, na kterou se hlásíte (doporučeně poštou): do 30. 11. obory s talentovou zkouškou a do 15. 3. obory bez talentové zkoušky
 • zápisový lístek (pouze jeden) obdržíte na ZŠ (zároveň s pololetním vysvědčením), nelze ho volně stáhnout
 • přijímací řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná v termínech od 2.1. do 15. 1., do oborů bez talentové zkoušky v termínech od 22. 4. do 30. 4.
 • střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na internetu do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušek, svůj zájem nastoupit na vybranou školu potvrdíte zasláním zápisového lístku do 10 pracovních dnů
 • nepřijatí uchazeči budou informování písemně (poštou), do 3 pracovních dnů doručení je možné podat odvolání proti nepřijetí
 • nepřijatý uchazeč se účastní 2. kola přijímacího řízení, počet přihlášek není omezen (seznam volných míst je na www.edulk.cz )