Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2018/2019

  26. 9. 2018: rodiče dětí z první třídy
  23. 10. 2018: třídní schůzky od 17 hodin ve třídách (bez konzultačního odpoledne)
  11. 12. 2018: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  16. 4. 2019: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  prakt. a spec. třída - začátek vždy v 15 hodin

 • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  14. 11. 2018 - čtvrtletní pedagogická rada
  16. 1. 2019 - pololetní pedagogická rada
  17. 4. 2019 - čtvrtletní pedagogická rada
  17. 6. 2019 - závěrečná pedagogická rada

Naše fotogalerie

Praha2:

Praha:

Únikovka:

Jaro2:

Jaro:

Sněhuláci bez sněhu:

Lyžování:

Vánoce v družine:

Halloween:

Příprava na Halloween:

Malí, ale šikovní:

Poznáváme houby:

Pokusohraní:

Recyklohraní:

Barevný podzim:

Jičín - město pohádky:

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Výlet do Františkova:

Výcvik služebních psů:

Ve stopách pašeráckých:

Solná jeskyně:

SDH:

Roztočíme svět:

Pokusohraní:

Podmořský svět:

Největší poklad na světě:

Fajnd park:

Čarodějnický slet:

Budulínek Mandelinka:

Bitva s balónkovými děly:

Krakonošovy děti:

My little Pony:

Kapla:

X Faktor:

Twister:

Noc s Andersenem:

Jarní ptáci:

Velikonoce:

Dramatická výchova - "Boudo, budko...":

Výtvarná výchova - tání sněhu na horách:

Návštěva dětí z polské ZŠ:

Únorové hraní

Hrátky na sněhu

Karneval na lyžích

 Sněhové bludiště

Lyžování a lyžařské závody

Vánoční trhy

Vánoční dárek

Vánoční a novoroční oslavy

Haloween

Příprava na vánoční trhy

IQ Landia

Podzim ve ŠD

Vyrábíme

Malí stavitelé

My little ponny

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Vycházka:

Výlet:

Duben měsíc bezpečnosti:

Svátek čarodějnic:

 

Lyžování se ŠD:

Vánoce ve školní družině:

Nocování se školní družině:

Výstava betlémů:

Halloween:

Podzim ve školní družině 1:

Podzim ve školní družině 2:

Mölkky:

park Mirakulum Milovice:

Jaro 2015 ve školní družině:

Lyžování:

Zima a Vánoce:

PČR:

Kuželna:

Noc dýní:

Podzim v ŠD:

Léto s družinou:

ŠD - dětský den:

Velikonoční soutěž:

Pampeliškové věnečky:

Vaření s Hruškou:

 

Jaro - setkání s hasiči:

Kouzelník:

Hrajeme si, vyrábíme ...

Kuželna:

 

Lyžování 2014:

Advent ve školní družině:

Haloween:

Harrachov:

Podzim ve školní družině:

Soutěže MDD:

Dopravní výchova:

Kapla:

Školní družina - jaro 2013:

 

Lyžování se školní družinou - leden 2013:

Vánoce 2012 ve školní družině:

Fotky z akcí školního roku 2012/2013 sledujte zde:

Výběr fotek ze školního roku 2011/2012 najdete zde:

a také zde:

 

Platba ve školní družině

Příspěvek rodičů je stanoven ve výši 100,- kč za jedno dítě měsíčně.
Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
Poplatek platí zákonný zástupce i za žáka, který chodí do ŠD nepravidelně.

Poplatek je splatný do 15. Dne každého měsíce.

Vnitřní řád školní družiny

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – Vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.
Vnitřní řád školní družiny bude k nahlédnutí v ředitelně školy, ve školní družině u vychovatelky školní družiny a na webových stránkách školy.
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.