Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2017/2018

  září 2017: rodiče dětí z první třídy - přesný termín s rodiči včas domluví tř. uč. Mgr. R. Dostál
  17. 10. 2017: třídní schůzky od 17 hodin ve třídách (bez konzultačního odpoledne)
  12. 12. 2017: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  24. 4. 2017: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  prakt. a spec. třída - začátek vždy v 15 hodin

 • Narozeniny slaví:
  30. 4.  - Jakub Večerník (1. A)
  01. 05. - Jan Horáček (7. A)
  03. 05. - Filip Hásek (5. A)
  03. 05. - Mgr. Radoslav Dostál
  04. 05. - Jakub Süč (9. A)
  08. 05. - Jana Brožová
  12. 05. - Anna Martinová (8. A)
  14. 05. - Tereza Kocourková (6. A)
  15. 05. - Mgr. Iva Antošová
  15. 05. - Kateřina Neťuková
  17. 05. - Julie Langerová (6. A)
  27. 05. - Jakub Votoček (3. A)
  27. 05. - Radek Šmíd
  18. 03. - Pavel Gangur (1. A)

  24. 03. - Ester Zlámalová (7. A)
  26. 03. - Ing. Ivana Gebrtová
  29. 03. - Petr Nechanický (9. A)
  31. 03. - Jiří Fišer (2. A)
  01. 04. - Hana Marková (5. A)
  01. 04. - Sára Nosková (7. A)
  04. 04. - Michal Kašpar (5. A)
  05. 04. - Pavel Švanda (6. A)
  05. 04. - Marie Bulušková (2. A)
  16. 04. - Petra Mečířová (1. C)

  07. 03. - Martina Hájková (3. A)
  08. 03. - Lucie Pohořalá (4. A)
  09. 03. - Adéla Prokešová (3. A)
  12. 03. - Elen Martínková (6. A)
  12. 03. - Adéla Poslušná (1. A)
  13. 03. - Pavel Slavík (5. A)
  14. 03. - Antonín Javůrek (4. A)
  15. 03. - Barbora Kalendová (7. A)


  05. 02. - Michal Holubec (7. A)
  05. 02. - Eliška Lutzová (6. A)
  07. 02. - Denisa Kučerová (5. A)
  07. 02. - Karolína Smolařová (9. A)
  11. 02. - Jarmila Tokárová
  13. 02. - Petr Prieger (9. A)
  13. 02. - Oliver Saska (1. A)
  16. 02. - Josef Jindřišek (6. A)
  16. 02. - Pavel Šturma (8. A)
  17. 02. - Tomáš Seidl (4. A)
  22. 02. - Mgr. Jarmila Vávrová
  25. 02. - Vojtěch Čermák (8. B)
  27. 05. - Šimon Hloušek (3. A)
  01. 03. - Nela Jonová (5. A)


  06. 01. - Matouš Kučera (2. A)
  12. 01. - Jonáš Erlebach (5. A)
  18. 01. - Ondřej Martinek (2. A)
  18. 01. - Jakub Šilhavý (5. A)
  18. 01. - Anna Večerníková (5. A)
  19. 01. - Petr Drtina (2. A)
  22. 01. - Adéla Pohořalá (6. A)
  24. 01. - Dominik Štens (8. A)
  25. 01. - Matěj Ditz (8. A)
  25. 01. - Aneta Chmelíková (4. A)
  25. 01. - Ondřej Tulka (8. A)
  27. 01. - Ondřej Apltauer (6. A) 

  06. 12. - Eliška Pohořalá (3. A)
  06. 12. - Petr Šilhavý (1. A)
  08. 12. - Vendula Alžběta Mazourová (1. C)
  09. 12. - Ester Vrdlovcová (1. A)
  10. 12. - David Jon (3. A)
  16. 12. - Barbora Hanoutová (3. A)
  17. 12. - Ellen Počinková (9. A)
  18. 12. - Eliška Hnyková (9. A)
  20. 12. - Monika Martinková (8. B)
  22. 12. - Kateřina Kopasová (7. A)
  23. 12. - Anna Kobrová (7. A)
  26. 12. - Natálie Dumková (5. A)
  28. 12. - Nicol Langerová (4. A)
  28. 12. - Natálie Martinková (5. A)
  29. 12. - Mgr. Michaela Hnyková
  31. 12. - Martin Palme (7. A)


  Ondřej Hudák (3. A)
  20. 06. - Petr Kynčl (2. A)
  22. 06. - Michaela Biemannová (5. A)
  22. 06. - Olivie Pouchová (1. A)
  23. 06. - Natálie Body (2. A)
  23. 06. - Karolína Sirůčková (5. A)
  24. 06. - Jan Malík (4. A)
  26. 06. - Jakub Linek (6. A)
  26. 06. - Hana Schoberová (1. A)
  29. 06. - Mgr. Hana Hájková
  30. 06. - Tomáš Pasecký (9. A)
  30. 06. - Adam Vrána (7. B)

 • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  15. 11. 2017 - čtvrtletní pedagogická rada
  17. 1. 2018 - pololetní pedagogická rada
  18. 4. 2018 - čtvrtletní pedagogická rada
  18. 6. 2018 - závěrečná pedagogická rada

Naše fotogalerie

Praha:

Únikovka:

Jaro:

Sněhuláci bez sněhu:

Lyžování:

Vánoce v družine:

Halloween:

Příprava na Halloween:

Malí, ale šikovní:

Poznáváme houby:

Pokusohraní:

Recyklohraní:

Barevný podzim:

Jičín - město pohádky:

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Výlet do Františkova:

Výcvik služebních psů:

Ve stopách pašeráckých:

Solná jeskyně:

SDH:

Roztočíme svět:

Pokusohraní:

Podmořský svět:

Největší poklad na světě:

Fajnd park:

Čarodějnický slet:

Budulínek Mandelinka:

Bitva s balónkovými děly:

Krakonošovy děti:

My little Pony:

Kapla:

X Faktor:

Twister:

Noc s Andersenem:

Jarní ptáci:

Velikonoce:

Dramatická výchova - "Boudo, budko...":

Výtvarná výchova - tání sněhu na horách:

Návštěva dětí z polské ZŠ:

Únorové hraní

Hrátky na sněhu

Karneval na lyžích

 Sněhové bludiště

Lyžování a lyžařské závody

Vánoční trhy

Vánoční dárek

Vánoční a novoroční oslavy

Haloween

Příprava na vánoční trhy

IQ Landia

Podzim ve ŠD

Vyrábíme

Malí stavitelé

My little ponny

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Vycházka:

Výlet:

Duben měsíc bezpečnosti:

Svátek čarodějnic:

 

Lyžování se ŠD:

Vánoce ve školní družině:

Nocování se školní družině:

Výstava betlémů:

Halloween:

Podzim ve školní družině 1:

Podzim ve školní družině 2:

Mölkky:

park Mirakulum Milovice:

Jaro 2015 ve školní družině:

Lyžování:

Zima a Vánoce:

PČR:

Kuželna:

Noc dýní:

Podzim v ŠD:

Léto s družinou:

ŠD - dětský den:

Velikonoční soutěž:

Pampeliškové věnečky:

Vaření s Hruškou:

 

Jaro - setkání s hasiči:

Kouzelník:

Hrajeme si, vyrábíme ...

Kuželna:

 

Lyžování 2014:

Advent ve školní družině:

Haloween:

Harrachov:

Podzim ve školní družině:

Soutěže MDD:

Dopravní výchova:

Kapla:

Školní družina - jaro 2013:

 

Lyžování se školní družinou - leden 2013:

Vánoce 2012 ve školní družině:

Fotky z akcí školního roku 2012/2013 sledujte zde:

Výběr fotek ze školního roku 2011/2012 najdete zde:

a také zde:

 

Platba ve školní družině

Příspěvek rodičů je stanoven ve výši 100,- kč za jedno dítě měsíčně.
Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
Poplatek platí zákonný zástupce i za žáka, který chodí do ŠD nepravidelně.

Poplatek je splatný do 15. Dne každého měsíce.

Vnitřní řád školní družiny

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – Vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.
Vnitřní řád školní družiny bude k nahlédnutí v ředitelně školy, ve školní družině u vychovatelky školní družiny a na webových stránkách školy.
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.