Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Vyučující

Telefonicky můžete vyučující kontaktovat telefonem v ředitelně ( 481 522 434) nebo školním mobilem ( 731 525 435). Bude-li to možné, přepojíme Vás, nebo vyřídíme vzkaz, předáme zprávu.

Počet zobrazení
Jméno
Mgr. Iva Antošová
Mgr. Radoslav Dostál
Ing. Ivana Gebrtová
Mgr. Hana Hájková
Mgr. Michaela Hnyková
PaedDr. Marie Jónová
Mgr. Jana Kantová
Mgr. Petra Pokorná
Mgr. Jolana Pokorná
Mgr. Radek Šmíd