Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2019/2020
  září 2019
  - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. M. Hnyková
  22. 10. 2019
  - třídní schůzky ve třídách, začátek v 17 hod.
  10. 12. 2019
  - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  16. 4. 2020 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 13. 11. 2019
  středa 15. 1. 2020
  středa 15. 4. 2020
  pondělí 15. 6. 2020

Vyučující

Telefonicky můžete vyučující kontaktovat telefonem v ředitelně ( 481 522 434) nebo školním mobilem ( 731 525 435). Bude-li to možné, přepojíme Vás, nebo vyřídíme vzkaz, předáme zprávu.

Zobrazit
Skutečné jméno
Mgr. Iva Antošová
Mgr. Radoslav Dostál
Ing. Ivana Gebrtová
Mgr. Hana Hájková
Mgr. Michaela Hnyková
PaedDr. Marie Jónová
Mgr. Jana Kantová
Mgr. Petra Pokorná
Mgr. Jolana Pokorná
Mgr. Radek Šmíd