Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Opatření vlády ČR

Od 1. 3. 2021 jsou uzavřené všechny ročníky základní školy, speciální třídy a školní družiny.

 

!!! Pro všechny třídy platí distanční výuka z domova.

Distanční výuka je povinná (neúčast žáka musí být včas omluvena zákonným zástupcem).

Jakmile budeme mít další informace o provozu školy, ihned Vám je předáme.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 27. 2. 2021               Mgr. Blanka Zemánková

Opatření MŠMT od 15. 2. 2021

Provoz školy od 15. 2. 2021

 Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 15. 2. 2021 platí ve škole dosavadní režim. Je stále povolena výuka ve škole jen pro 1. třídu, 2. třídu a speciální třídu.  

!!! Pro všechny ostatní třídy I. stupně a všechny třídy II. stupně platí distanční výuka z domova.

Distanční výuka je povinná (neúčast žáka musí být včas omluvena zákonným zástupcem).

Školní družina bude v provozu ráno i odpoledne po vyučování, ale stále musí být třídy 1. A a 2. A i v družině oddělené.

Jakmile budeme mít další informace o provozu školy, ihned Vám je předáme.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 12. 2. 2021               Mgr. Blanka Zemánková

Provoz školy od 8. 2. 2021

Informace MŠMT od 8. 2. 2021

 Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 8. 2. 2021 do pátku 12. 2. 2021 (= po jarních prázdninách) platí ve škole dosavadní režim.

Je stále povolena výuka ve škole jen pro 1. třídu, 2. třídu a speciální třídu.  

!!! Pro všechny ostatní třídy I. stupně a všechny třídy II. stupně platí distanční výuka z domova.

Distanční výuka je povinná (neúčast žáka musí být včas omluvena zákonným zástupcem).

Školní družina bude v provozu ráno i odpoledne po vyučování, ale stále musí být třídy 1. A a 2. A i v družině oddělené.

O provozu školy v dalších dnech Vám předáme zprávy, až budeme mít nové informace.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 29. 1. 2021               Mgr. Blanka Zemánková

Opatření MŠMT do 7. 2. 2021

Informace MŠMT

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 25. 1. 2021 do čtvrtka 28. 1. 2021 je stále povolena výuka ve škole jen pro 1. třídu, 2. třídu a speciální třídu.

Žákům těchto tříd bude ve čtvrtek 28. 1. 2021 předáno pololetní vysvědčení.

Ostatní žáci dostanou vysvědčení, až jim bude povolen návrat do školy (o svém hodnocení se tito žáci a jejich rodiče budou moci informovat na „Bakalářích“).  

!!! Pro všechny ostatní třídy I. stupně a všechny třídy II. stupně platí distanční výuka z domova. Distanční výuka je povinná (neúčast žáka musí být včas omluvena zákonným zástupcem).

Školní družina bude do 28. 1. 2021 v provozu ráno i odpoledne po vyučování, ale stále musí být třídy 1. A a 2. A i v družině oddělené.

V pátek 29. 1. 2021 mají všechny děti pololetní prázdniny.

Od 1. 2. do 5. 2. 2021 probíhají jarní prázdniny.

O provozu školy po jarních prázdninách = od 8. 2. 2021 Vám předáme zprávy, až budeme mít další informace.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 24. 1. 2021               Mgr. Blanka Zemánková