Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. J. Kantová


  19. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  14. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  19. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  15. 11. 2021 - čtvrtletní

  19. 1. 2022 - pololetní

  13. 4. 2022 - čtvrtletní

  15. 6. 2022 - závěrečná

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Rozhodnutí o přijetí

Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, Dolní Rokytnice 172, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

O přijetí dětí k základnímu vzdělávání rozhodla ředitelka Základní školy, Rokytnice nad Jizerou, příspěvkové organizace jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, musí být podle novely školského zákona – Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012, § 183, odst. 2 – oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly:

01   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                            
02   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                       
03   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                                       
04   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                      
05   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                           
06   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                       
07   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                                        
08   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                        
09   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                           
10   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                       
11   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                                       
12   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                      
13   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                           
14   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                       
15   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                                       
16   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                      
17   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                       
18   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                                       
19   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                               

V Rokytnici nad Jizerou dne 2. 5. 2022                        Mgr. Blanka Zemánková           

                                                                                           ředitelka školy

Zápis do 1. třídy

Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

Zápis do I. třídy

se koná

ve středu 20. dubna 2022 od 14.00 do 17.00 hodin

 v budově základní školy ve třídě I. A  (I. patro školy)

V Rokytnici nad Jizerou 7. 4. 2022

Mgr. Blanka Zemánková, ředitelka školy

Zlatý Ámos

     Dne 25. 3. 2022 se v Praze v sále hotelu Olšanka konalo finále ankety Zlatý Ámos. Mezi šesti finalisty byla i naše paní učitelka Mgr. Jana Šírová.

Před vlastním finále probíhaly ve škole přípravy, do kterých se zapojila spousta lidí – pekly se „sejkory“, nacvičovaly se scénky, vytvářely se transparenty,…

     Fandit paní učitelce přijel autobus plný dětí a pedagogických pracovníků školy, zúčastnil se i pan starosta Ing. Petr Matyáš. Všichni si „finálové odpoledne“ krásně užili. Paní učitelce mockrát děkujeme za postup do finále ankety a za skvělou reprezentaci školy i města Rokytnice nad Jizerou. Přejeme jí v životě samé krásné a rozesmáté dny J a mnoho úspěchů v životě i v další práci.

   Děkujeme!

                        Všichni ze základní školy