Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2019/2020
  září 2019
  - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. M. Hnyková
  22. 10. 2019
  - třídní schůzky ve třídách, začátek v 17 hod.
  10. 12. 2019
  - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  16. 4. 2020 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 13. 11. 2019
  středa 15. 1. 2020
  středa 15. 4. 2020
  pondělí 15. 6. 2020

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Janouchová
Kontakt: +420 481 522 434, 731 525 435
Konzultační hodiny: PO 13:40 - 15:00; ST 11:40 - 13:00; jsou možné i jiné termíny - dle dohody

Aktuality: 1.) Vycházející žáci mají možnost si půjčit atlasy škol ze Středočeského, Královéhradeckého, Ústeckého kraje a Prahy.

2.) Přehled všech středních škol je na www.infoabsolvent.cz . Najdete zde komplexní informace o vzdělávací nabídce škol, ale i informace z trhu práce (uplatnění absolventů, zaměstnanost, nezaměstnanost i podle oborů vzdělávání, požadavky zaměstnavatelů apod.)

Tento přehled máme i na CD a je možné si ho půjčit domů.