Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2019/2020
  září 2019
  - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. M. Hnyková
  22. 10. 2019
  - třídní schůzky ve třídách, začátek v 17 hod.
  10. 12. 2019
  - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  16. 4. 2020 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 13. 11. 2019
  středa 15. 1. 2020
  středa 15. 4. 2020
  pondělí 15. 6. 2020

TŘÍDY A TŘÍDNÍ UČITELÉ školní rok 2019/2020

Třída Třídní učitel
I. A Mgr. Michaela Hnyková
II. A Mgr. Jolana Pokorná
III.A Mgr. Radoslav Dostál
IV.A Mgr. Jana Kantová
V.A Mgr. Blanka Herčíková
VI.A PaedDr. Marie Jónová
VII.A Mgr. Radek Šmíd
VIII.A Mgr. Hana Hájková
IX.A Mgr. Jana Šírová
Spec. Mgr. Jana Janouchová

vyučující bez třídnictví: Mgr. Iva Antošová, Mgr. Petra Pokorná, Mgr. Renata Vácová, Ing. Iva Gebrtová

MD: Mgr. Eva Mařasová