Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  1. září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  vše včas domluví paní tř. uč. Mgr. J. Pokorná


  18. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  6. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  18. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  14. 11. 2022 - čtvrtletní

  18. 1. 2023 - pololetní

  12. 4. 2023 - čtvrtletní

  14. 6. 2023 - závěrečná

 • Zápis do I. třídy pro školní rok 2023/2024 se bude konat ve středu 19. 4. 2023.

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

TŘÍDY A TŘÍDNÍ UČITELÉ školní rok 2022/2023

Třída Třídní učitel
I. A Mgr. Jolana Pokorná
II. A Mgr. Jana Kantová
III.A Mgr. Blanka Herčíková
IV.A Mgr. Michaela Hnyková
V.A Ing. Iva Gebrtová 
VI.A Mgr. Jana Šírová
VII.A Mgr. Renata Hančová
VIII.A Mgr. Iva Antošová
IX.A PaedDr. Marie Jónová
   
Spec. Mgr. Jana Janouchová

vyučující bez třídnictví: Mgr. Radoslav Dostál, Markéta Floriánová, Mgr. Hana Hájková, Mgr. Lucie Prokopová, Mgr. Lenka Spurná, Mgr. Radek Šmíd

MD: Mgr. Eva Mařasová