Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Rozpis třídních schůzek 2015/2016

! 23. 9. 2015– třídní schůzky rodičů dětí z první třídy !

 

20. 10. 2015třídní schůzky17.00 hodin

                       - jen informativní s třídními učiteli - bez konzultačního odpoledne

                       - v 9. A bude přítomna paní Mgr. Jana Janouchová – výchovná poradkyně

- třídní schůzka rodičů dětí z praktické a speciální třídy začíná v 15.00 hodin

15. 12. 2015 – třídní schůzky – 16.30 hodin – asi 30 minut ve třídách a potom pokračuje

                                             od 17.00 hodin – konzultační odpoledne v jídelně

- třídní schůzka rodičů dětí z praktické a speciální třídy začíná v 15.00 hodin

              

19. 4. 2016 – třídní schůzky – 16.30 hodin – asi 30 minut ve třídách a potom pokračuje

                                             od 17.00 hodin – konzultační odpoledne v jídelně

- třídní schůzka rodičů dětí z praktické a speciální třídy začíná v 15.00 hodin  

Ročníkové práce 2013/2014

Ročníkové práce jsou projektem naší školy, který je určen pro žáky 9. tříd. Hlavním cílem je naučit se využívat získané poznatky v praxi a vhodně doplnit učivo základní školy. Každý žák si vybere téma z nabídky, kterou sestavili pedagogové školy – ti jsou zároveň vedoucími ročníkových prací. Žák má za úkol vypracovat a před komisí obhájit individuální práci o rozsahu nejméně pěti stran.
 

Návštěva z Ghany

Současná 7. třída se ve 4. ročníku zapojila do projektu globální výchovy. Pod vedením lektorů ze střediska Sever v Horním Maršově plnila řadu úkolů a vyvrcholením bylo setkání s dalšími účastníky projektu.