Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2019/2020
  září 2019
  - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. M. Hnyková
  22. 10. 2019
  - třídní schůzky ve třídách, začátek v 17 hod.
  10. 12. 2019
  - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  21. 4. 2020 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 13. 11. 2019
  středa 15. 1. 2020
  středa 15. 4. 2020
  pondělí 15. 6. 2020

Speciální třída

Plavecký výcvik

Škola sportu

Dušičková vazba

Výpěstky ze sazenic, které jsme se žáky vypěstovali ze semínek

Vánoční besídka:

Vánoční plavání v Jilemnici:

Ukázka výrobků žáků speciální třídy - dušičková vazba. 

Plavecký výcvik speciální třídy: 

Exkurze do OU v Hořicích. Dne 19. 11. 2014 žáci druhého stupně speciální třídy jeli na exkurzi do OU v Hořicích. Co jsme viděli? Prohlédli jsme si vybavení školy, včetně moderní posilovny. Nejvíce nás však zajímaly odborné pracovny a jednotlivé dílny, ve kterých se vyučují tyto učební obory: malířské a natěračské práce, pečovatelské práce, brašnářské práce, čalounické práce a farmářské práce. Exkurze se nám moc líbila, protože jsme měli možnost si sami vyzkoušet jednotlivé činnosti v určitém učebním oboru.