Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. J. Kantová


  19. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  14. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  19. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  15. 11. 2021 - čtvrtletní

  19. 1. 2022 - pololetní

  13. 4. 2022 - čtvrtletní

  15. 6. 2022 - závěrečná

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Návštěva z Ghany

Současná 7. třída se ve 4. ročníku zapojila do projektu globální výchovy. Pod vedením lektorů ze střediska Sever v Horním Maršově plnila řadu úkolů a vyvrcholením bylo setkání s dalšími účastníky projektu.

 

Ročníkové práce - obhajoba

Jedná se o projekt, který začal na naší škole v tomto školním roce a je určen pro žáky deváté třídy. Hlavním cílem je, aby žáci byli schopni pracovat co nejvíce samostatně a využili své získané vědomosti v praxi.

Práce žáků - průkaz

Podívejte se na výsledky práce žáků na PC. Úkolem byla příprava, výroba, tisk a laminování libovolného osobního dokladu či průkazu s vlastní fotkou. Některé výrobky vypadají jako pravé, několik je bohužel velmi odbytých. Černobílým výtiskům by jistě barva slušela - snad příště. Příšte pozor při úpravě fotek na dodržení správných proporcí a více pečlivosti při vystřihování!!!