Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. J. Kantová


  19. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  14. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  19. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  15. 11. 2021 - čtvrtletní

  19. 1. 2022 - pololetní

  13. 4. 2022 - čtvrtletní

  15. 6. 2022 - závěrečná

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Výsledky - přespolní běh 2015

Závodu v přespolním běhu, konaném ve středu 7. 10. 2015 se zúčastnilo celkem 280 dětí ze ZŠ Rokytnice, Jablonec a Harrachov. Závod proběhl na pečlivě připravených tratích za krásného podzimního počasí. 

Děkujeme oraganizátorům, sponzorům a pomocníkům za uspořádání této akce.

Nejúspěšnější startující v jednotlivých kategoriích:

 

Rozpis třídních schůzek 2015/2016

! 23. 9. 2015– třídní schůzky rodičů dětí z první třídy !

 

20. 10. 2015třídní schůzky17.00 hodin

                       - jen informativní s třídními učiteli - bez konzultačního odpoledne

                       - v 9. A bude přítomna paní Mgr. Jana Janouchová – výchovná poradkyně

- třídní schůzka rodičů dětí z praktické a speciální třídy začíná v 15.00 hodin

15. 12. 2015 – třídní schůzky – 16.30 hodin – asi 30 minut ve třídách a potom pokračuje

                                             od 17.00 hodin – konzultační odpoledne v jídelně

- třídní schůzka rodičů dětí z praktické a speciální třídy začíná v 15.00 hodin

              

19. 4. 2016 – třídní schůzky – 16.30 hodin – asi 30 minut ve třídách a potom pokračuje

                                             od 17.00 hodin – konzultační odpoledne v jídelně

- třídní schůzka rodičů dětí z praktické a speciální třídy začíná v 15.00 hodin  

Ročníkové práce 2013/2014

Ročníkové práce jsou projektem naší školy, který je určen pro žáky 9. tříd. Hlavním cílem je naučit se využívat získané poznatky v praxi a vhodně doplnit učivo základní školy. Každý žák si vybere téma z nabídky, kterou sestavili pedagogové školy – ti jsou zároveň vedoucími ročníkových prací. Žák má za úkol vypracovat a před komisí obhájit individuální práci o rozsahu nejméně pěti stran.