Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2018/2019

  26. 9. 2018: rodiče dětí z první třídy
  23. 10. 2018: třídní schůzky od 17 hodin ve třídách (bez konzultačního odpoledne)
  11. 12. 2018: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  16. 4. 2019: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  prakt. a spec. třída - začátek vždy v 15 hodin

 • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  14. 11. 2018 - čtvrtletní pedagogická rada
  16. 1. 2019 - pololetní pedagogická rada
  17. 4. 2019 - čtvrtletní pedagogická rada
  17. 6. 2019 - závěrečná pedagogická rada

IX.B - Ing. Ivana Gebrtová

Aktuality, úkoly, akce:

Zadání středoškolské přípravy z matematiky - SSV6 28. 11. stahujte zde:  

 

Školní výlet Malá Skála 5. - 7. 6. 2017:

28. 11. 2016

Výukový program v KCEV KRTEK ve Vrchlabí se zajímavým názvem Paví vejce a jiné ovoce. Dozvěděli jsme se něco o ovocnářství a sadovnictví. Zjistili jsme si, jak se dělá ochutnávka jablek. Vyzkoušeli jsme si lidové zvyky, při kterých hraje roli ovoce.

10. 11. 2016

Třetí pracovní setkání při plánování vypracování projektu Šetrná turistika.

3. - 4. 11. 2016

Slavnostní předávání certifikátu Strážce Země v Sedmihorkách.

11. 10. 2016

Celodenní výukový program v Horním Maršově v hrazeném programu Šetrná turistika.

26. 9. 2016

Strážci Země - klíč S ( sdílení )

Na školní zahradě naše třída spolu se VII. A připravila pro šesťáky dopoledne plné her a poučení. Žáci si připravili celkem 4 druhy sdílení zážitků, dovedností a znalostí, které sami prožili a získali během programu Strážci Země. Nyní jim už chybí jen získání certifikátu Strážce Země. Tento bude dětem slavnostně předán na večerním ceremoniálu v Sedmihorkách. Sem se vypravíme 3. 11. 2016

19. 9. 2016

Žáci sedmých tříd se účastní projektu „Školy pro šetrnou turistiku v Krkonošském národním parku² podpořeném ze Státního fondu životního prostředí. Projekt je určen pro žáky 2. stupně základních škol nacházejících se v blízkosti KRNAPu.

Cílem projektu je posílit vztah žáků k místu, vysvětlit environmentální problémy a akční strategie, a to specificky ve vztahu k tématu šetrného turismu. Hlavním výstupem bude quest (hledačka po  okolí školy) vytvořený žáky. Lze ho tak použít k rozšíření turistické nabídky pro místní i návštěvníky. Projekt by měl podnítit v žácích zájem o zdejší krajinu a o soulad turismu s udržením kvality prostředí a přesvědčit je o vlastním vlivu. Projekt je vhodný pro vyučováníprůřezových témat environmentální výchova a osobnostní a sociální výchova.

15. 9. 2016

Odborná exkurze na Jizerku: Jizerka - řeka, která spojuje. Doprava i program jsou hrazeny z grantu poskytovatele služby - Společnost pro Jizerské hory o.p.s.

13. 9. 2016

Přednáška mykologa J. Malého

8. - 9. 9. 2016

Za západem a východem Slunce na Sněžku.

Autobusem jsme dojeli do Špindlu. Odtud nás vyvezla šestisedačková lanovka na Pláň. Přes Klínové boudy, Chalupu na Rozcestí, Výrovku a Luční boudu jsme dorazili na místo našeho noclehu - Slezskou boudu. Ubytovali jsme se a po té vyšli na Sněžku. Západ Slunce byl nádherný. Druhý den brzy ráno jsme opět vystoupali na Sněžku. Nejen, že jsme viděli krásný východ Slunce, ale cestou na nejvyšší horu Čech jsme slyšeli troubit jeleny. Přes Kozí hřbety jsme došli zpět do Špindlu a autobusem se vrátili do Rokytnice.

 

28. 6. 2016

Předávání klíče Y z programu Strážci Země na školní zahradě. Podvečerního programu se zúčastnili i někteří rodiče. Opekli jsme si špekáčky a rozloučili se neformálně se školním rokem 2015 - 2016.

3. 6. 2016

Naše třída nasbírala nejvíce žetonů pro hlasování do Tesca. Snažili jsme se tak podpořit projekt podaný naší školou. Soutěžili jsme s Jilemnicí a Turnovem. Výsledky hlasování budeme vědět začátkem příštího týdne. Pro nás to znamená výlet na západ a východ Slunce na Sněžku. Pojedeme v září. Děkujeme všem, kteří nám pomohli sbírat.

26. 5. 2016

Odborná exkurze na Jizerku - Za Jizeríny k Safírovému potoku. Doprava i program jsou hrazeny z grantu poskytovatele služby - Společnost pro Jizerské hory o.p.s.

23. 5. 2016

Odborná přednáška na téma plazi.

19. 5. 2016

Okresní kolo hlídek mladých zdravotníků - naše třída má družstvo v kategorii 6. - 9. třída. V loňském roce toto družstvo obsadilo 1. místo v okresním kole a 3. místo na krajském kole.

Strážci Země:

9. - 11. 5. 2016 Sedmihorky

Jedinečný enviromentální prožitkový program z velké části hrazený z grantu. Tři dny plné her, dobrodružství a objevování.

12. 4. 2016

Kachňátka ve škole.

5. 4. 2016

Projektový den - Zvířata, která změnila svět.

 17. 9. 2015

Podzimní turistická vycházka Kotelnými jamami přes Dvoračky do Rokytnice. 

29. 9. - 2. 10. 2015

Kurz ekologické výchovy v Horním Maršově.

4. 11. 2015 

Vodní ptáci - odborná přednáška.

18. 12. 2015

Vánoční besídka VI.B.

26. 1. 2016

Odborná exkurze do Harrachova do sklárny a návštěva muzea Šindelka s mysliveckou a lesnickou expozicí.

4. 2. 2016

Odborná exkurze a přednáška Myslivost v Krkonošském národním parku. Návštěva obůrky na přezimování 

zvěře, přednáška pracovníka KCEV Krtek ve Vrchlabí.

5. 2. 2016

Předprázdninové lyžování na Zemexu.

Pěkné jarní prázdniny všem !!!!

 

Foto:

 

Rozvrh hodin:

 

Seznam žáků:

ve třídě je 16 žáků, z toho 9 chlapců a 7 dívek

ČECH Lukáš, ČERMÁK Vojtěch, HAVLOVÁ Carolina, HNIKOVÁ Alana, KAŠPAR Jakub, KOUSAL David, KOVÁŘ Lukáš, KREJČÍ Amálie, KREJČÍ Jan, KRUPAŘ Jakub, LANGEROVÁ Denisa, MARTINKOVÁ Monika, SEIDLOVÁ Eliška, SKŘIVÁČEK Filip, TUMOVÁ Sára Rachel, VRÁNA Adam