Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2018/2019

  26. 9. 2018: rodiče dětí z první třídy
  23. 10. 2018: třídní schůzky od 17 hodin ve třídách (bez konzultačního odpoledne)
  11. 12. 2018: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  16. 4. 2019: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  prakt. a spec. třída - začátek vždy v 15 hodin

 • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  14. 11. 2018 - čtvrtletní pedagogická rada
  16. 1. 2019 - pololetní pedagogická rada
  17. 4. 2019 - čtvrtletní pedagogická rada
  17. 6. 2019 - závěrečná pedagogická rada

VIII.A - Mgr. Jana Šírová

 

Aktuality, úkoly, akce:

16. 2.:Stavíme Krakonoše a fandíme biatlonu, 18. 3. ... a zase biatlon i s dobrůtkami (krásný slaný dortík donesl Ondra Dlouhý):

Naše první třídní Vánoce:

Draci pouští draky: Opravdu to nebylo lehké v naprostém bezvětří, kdy se ani lístek nepohnul ... a tak si draci zaběhali, aby ty potvory si alespoň na chvilenku zalétaly. Sem tam se něco i zamotalo do větví, nakonec jsme se shodli na tom, že to byla jen generálka a počkáme na pořádný vítr, i když ceny za nejvyšší výlet nechyběly: na 3. místě Martin Pacák, na 2. místě Káťa Kopasová a Esterka Zlámalová vyhrála...

Tak příště už půjdeme asi spíš stavět sněhuláky :).

Ekologický kurz:

Strážci S:

Seznamovací večírek 30. 9. 2016 v Rokytnu. Všem bylo dobře, bojovku všichni přežili a po snídani pádili na rokytnickou pouť ...

 

Zahájení školního roku 2016 / 2017

Vítám mé dětičky v nové a snad hezké třídě a přeji vám, ať se vám tam dobře žije. Zároveň zvu vaše rodiče na neformální posezení na Horalku 8.9., není to školní akce, ale moje soukromá. Jen prosím o potvrzení účasti. JV

       

 

 

 

 

 

S pátou třídou jsme rozloučili výletem na Dvoračky a do Kotelních jam.

 

Regionální výlet do Františkova. Strávili jsme zde pěkné dopoledne - navštívili muzeum a seznámili se s tím, jak žili naši předkové, opekli si špekáčky.

 

V tomto roce jsme se opět zúčastnili besedy, kde nám byli představeni různí plazi. Některé poznatky jsme si oživily a spoustu dalších získali.

 

I v letošním roce jsme se zúčastnili atletického trojboje v Jilemnici. Stejně jako minulý rok se nám podařilo obsadit medailová místa a to v kategorii dívek. 

V květnu jsme jeli na školní výlet do Prahy. Navštívíli jsme Pražský hrad, viděli orloj, rozhlédli se z Petřínské věže a zařádili si v bludišti. 

V dubnu jsme navšívili Archeopark ve Všestarech. Získali jsme spoustu nových informací o životě našich předků. Některé činnosti, které vykonávali, jsme si mohli i sami vyzkoušet. 

Před koncem zimy se  uskutečnit lyžařský kurz.  Zúčastnili jsme se i lyžařských závodů a podařilo se nám obsadit některá medailová místa. 

V únoru nás navštívila paní spisovatelka Vítková. Během této besedy jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je, být nevidomý.  

Regionální výlet do Poniklé. V předvánočním čase jsme zavítali do dílny vánočních ozdob Rautis, kde nás seznámili s jejich výrobou. Na závěr exkurze si každý sestavil svoji vánoční hvězdičku. Naše další kroky vedly do Muzea krkonošských řemesel, kde nás paní průvodkyně seznámila s dřívějším životem v Podkrkonoší. Někteří z nás vystoupili v předvánočním čase na trzích v Rokytnici n. J.

Čertovský den. I v letošním roce nás navštívil Mikuláš s doprovodem a postrašil hříšníky. Den pokračoval různými soutěžemi, které jsme si připravili pro své spolužáky.

Beseda o vodních ptácích

Přespolní běh

Školní výlet: Mělník, Želízy, Kokořín, Houska

Školní rok jsme zahájili výletem do Bozkovských jeskyní. Krásné okolí Bozkova jsme si prohlédli z věže místního kostela. Zúčastnili jsme se již tradičního přespolního běhu a obsadili několik medailových míst. Opět jsme se účastnili oblíbeného plaveckého výcviku. Navštívila nás spisovatelka J. Vítková a představila nám své knihy příhod ze života hmyzu. Oživili jsme si poznatky o houbách. Zúčastnili jseme se projektu o včelách, který prroběhl v nákupním centru Nisa v Liberci. Získali jseme zde spoustu nových informací o tomto zajímavém hmyzu. I letos nás navštívili Mikuláš, čert a anděl. Někteří z nás se museli zodpovídat ze svých hříchů, ale nakonec všichni dostali sladkou odměnu. V předvánočním čase jsme navštívili obyvatele Domova důchodců v Rokytnici n. J. a potěšili je vánočním představením. Vánočním představením jsme potěšili i naše rodiče, prarodiče, sourozence... a třídní besídkou i sami sebe.

Bozkovské jeskyně:

Přespolní běh:

Plavání:

 

Výstava "Včela":

 

Čertovský den:

 

Návštěva v Domově důchodců:

 

Vánoční besídka pro rodiče:

 

Vánoční besídka:

 

 

 

Zahájení školního roku 2014 / 2015 v pondělí 1. 9. 2014 v 8:00.

 

Foto:

Rozvrh hodin:

 

Seznam žáků:

ve třídě je 25 žáků, z toho 11 chlapců a 14 dívek

BRUDÍK Jan, DLOUHÝ Ondřej, HOLUBEC Michal, HORÁČEK Jan, CHMELÍKOVÁ Štěpánka, JUREČKA Vojtěch Jan, KALENDOVÁ Barbora, KAŠPAR Petr, KOBROVÁ Anna, KOPASOVÁ Kateřina, LINEK Jakub, MIKOLÁŠEK Jan, NEŤUKOVÁ Magdalena, NOSKOVÁ Sára, PACÁK Martin, PALME Martin, PFEIFEROVÁ Nela, POKORNÁ Adéla, RIEDLOVÁ Kristýna, RON Lukáš, VÁCHOVÁ Evelína, VOJTOVÁ Anna, ZEMANOVÁ Nikola, ZLÁMALOVÁ Ester, ZLÁMALOVÁ Karolína