Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2018/2019

  26. 9. 2018: rodiče dětí z první třídy
  23. 10. 2018: třídní schůzky od 17 hodin ve třídách (bez konzultačního odpoledne)
  11. 12. 2018: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  16. 4. 2019: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  prakt. a spec. třída - začátek vždy v 15 hodin

 • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  14. 11. 2018 - čtvrtletní pedagogická rada
  16. 1. 2019 - pololetní pedagogická rada
  17. 4. 2019 - čtvrtletní pedagogická rada
  17. 6. 2019 - závěrečná pedagogická rada

V. A - Mgr. Michaela Hnyková

Aktuality: 

Výlet na hory:  Náš poslední společný výlet se uskutečnil ve dnech 6. a 7. 6. 2019, kdy jsme si  zopakovali  loňský výšlap na hřebeny s přespáním na boudě Horské služby na Dvoračkách. Kromě turistiky jsme zažili i trochu adrenalinu při noční hře.

Exkurze do Prahy:  Dějiny naší země jsou spojeny s Prahou a tak jsme si tam zajeli a učivo vlastivědy jsme si na místě prohlédli na vlastní oči. Prohlídku jsme završili krásnou plavbou po Vltavě. 

Velikonoční soutěž: Jaro a Velikonoce patří k sobě a tak jsme si je připomněli soutěží v rámci projektového dne.

Poslední lyžování:  Zimu jsme zakončili celodenním lyžování v areálu Modrá hvězda u Langerových - moc děkujeme!!

Bubnování: V rámci hudební výchovy jsme se zůčastnili hodiny bubnování a zkusili si rytmy Afriky a Austrálie .

Pašeráci 2019: Tradičně jsme oslavili masopust na náměstí s pašeráky a Krakonošem ze sněhu.

Běžky 2019: Opět jsme vytáhli běžky a zkusili běžecké tratě U kapličky.

Lyžařský výcvik: Pátá třída se účastní povinného lyžařského výcviku - tentokrát v areálu  Studenova.

Vánoce 2018 :  Letošní Vánoce jsme oslavili tradičně - besídkou ve třídě a pak společnou přípravou slavnostního oběda.

Advent 2018Tradičně patřil návštěvě výstavy Betlémů, Mikuláši a přípravě Vánoc.

100 výročí republiky jsme oslavili projektovým dnem, ve kterém jsme pro mladší spolužáky připravili vědomostní hru a pak jsme pokračovali ve třídě vlastním testem a přípravou stromu prezidentů. Pak jsme se přesunuli do parku a na náměstí - účastnili jsme se sázení "Lípy svobody" a tvořili jsme živou stovku před radnicí....

Škola sportu pokračovala svým druhým ročníkem a i letos se mezi žáky setkala s velkým úspěchem - opět jsme trénovali s profesionálními trenéry...

Zdravá pětka  je vzdělávací program libereckého kraje seznamující žáky s pravidly zdravé výživy....Žáci si letos zopakovali to, co se naučili v minulých ročnících a v praxi si ověřili, že zdravá výživa není žádná věda....

Pernštejni jsou skupina historického šermu, která nás pravidelně navštěvuje a jejíž programy máme opravdu rádi. Tentokrát přijeli s pořadem Staré pověsti české, který byl opět velmi vydařený...

Zahájení nového školního roku : podzim již tradičně patří přespolnímu běhu, takže i letos jsme si poměřili své síly s kamarády z Jablonce nad Jizerou a Harrachova. Vojta ani Ali nezklamali a tak jsme měli své zástupce i mezi oceněnými ....Další novinkou bylo otevření věže rokytnické radnice a tak jsme se také byli podívat....

Výlet na Františkov: Konec roku již tradičně patří výletům do blízkého okolí. Tentokrát jsme si byli prohlédnout expozici ve františkovském muzeu.

Úpravna vod v Příkrém: Spolu se třetí třídou jsme se zúčastnili programu v čističce v Příkrém, kde jsme se zábavnou formou dozvěděli vše o úpravě pitné vody.

Lanové centrum: Letos jsme využili nabídku naší praktikantky Káti a svou odvahu a obratnost jsme vyzkoušeli v Lanovém centru v Horní Rokytnici.

HORY: Letošní školní výlet byl sice jen za humny, ale i tak jsme si ho užili.

KAREL IV.: Projektový den z vlastivědy věnovaný Otci vlasti a Lucemburkům se nám velice líbil. Děti nejen soutěžily, ale samostatně sbíraly a třídily nové poznatky, které se většinou do učebnic nevejdou....

 

KURZ DENTÁLNÍ HYGIENY se blíží ke konci a všichni už umíme zuby pořádně čistit!!!

 

EZOPOVY BAJKY:  "Divadélko na cestách" z Hradce Králové k nám přijelo se zajímavým a vtipným představením o bajkách.

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ: Již podruhé jsme navštívili dopravní hřiště v Košťálově. Tentokrát jsme již naostro bojovali o získání průkazů cyklisty.

 

UKLIĎME ČESKO:  Zapojili jsme se do celostátní akce úklidu města a okolí....

 

DEN HORSKÉ SLUŽBY: V rámci projektového dne jsme si připomněli vznik a význam Horské služby a spojili jej s vyhlášením lyžařských závodů.

 

LYŽOVÁNÍ :  Na začátku března jsme využili nabídku Langerových a užili si již poněkolikáté úžasné lyžování v jejich areálu. Moc jim děkujeme nejen za bezplatné lyžování na krásně upravené sjezdovce, ale i za super servis  - úschovu lyží, denní čajíčky a svačinky!!!! Ještě jednou veliký dík!!!!!

PAŠERÁCI 2018:

I v letošním roce nás přilákal Pašerácký jarmark s pohádkou...

OVOCE DO ŠKOL - OCHUTNÁVKA TROPICKÉHO OVOCE:


KRESLÍME PORTRÉT:

I výtvarná výchova může být dobrodružství...Poznáte naši spolužačku?

LABORATORNÍ PRÁCE:

V rámci přírodovědy zkoumáme svět okolo nás....

DOPRAVNÍ VÝCHOVA S MARKÉTOU:

Zapojili jsme se do projektu Libereckého kraje Dopravní výchova s Markétou.....nejen teoreticky, ale i prakticky v matematice a českém jazyce ....

ZDRAVÉ ZUBY 2018:

I v letošním roce pokračujeme, díky podpoře paní MUDr. Zajícové a Města Rokytnice nad Jizerou, ve výuce dentální hygieny:

VÁNOCE VE TŘÍDĚ: I letos jsme si udělali besídku s dárky a vánočními zvyky...

VÁNOČNÍ HRA:  Pro vánoční besídku jsme si letos připravili hru o Herodesovi....

VAŘENÍ:  Jsme už velcí, vaření nás baví a tak jsme vyzkoušeli školní kuchyňku a připravili si sváteční oběd....

STAROČESKÉ VÁNOCE - UČÍME SE SPOLEČNĚ: Skupinové vyučování nás baví, zvláště, když na nás čeká i malinká odměna.

VÝSTAVA BETLÉMŮ S PŘEKVAPENÍM: I letos jsme se byli podívat na výstavě Betlémů. Tentokrát jsme však při zpáteční cestě zažili veliké dobrodružství....

ADVENT 2017: Jako každý rok vyrábíme na vánoční trhy, na františkovskou výstavu,máme čertovské dopoledne spolu s návtěvou pana Mikuláše, zpíváme na schodech a účastníme se koncertu v kostele.

PODZIM : Nevlídné počasí láká k výtvarným činnostem. Také jsme se loučili se spolužačkou Terezkou...

VIKINGOVÉ:  Skupinu historického šermu "Pernštejni" již dobře známe. Nyní k nám přijeli se zajímavým pořadem o životě Vikingů....

PLAVÁNÍ: Podzim patří tradičně také plaveckému výcviku. Letos se naše třída účastní již podruhé a tak patříme mezi zdatnější plavce....

PŘESPOLNÍ BĚH: První říjnový týden se konal již poněkolikáté přespolní běh. V areálu "U kapličky" se utkali žáci tří škol a ti naši se jako vždy velmi dobře umístili!!! Velká pochvala!

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ:  Nový školní rok jsme zahájili výcvikem na dopravním hřišti v Košťálově. Zatím jsme se jen učili testy dopravní výchovy a jízdu po silnici s dopravními značkami. Na jaře to bude už naostro..

Konec školního roku: Každoroční vystoupení kroužků aerobicu nám zpestřilo konec roku!

Lanové centrum: Již podruhé jsme navštívili Lanové centrum Proud. Zopakovali jsme si nízké i vysoké překážky a tentokrát se dostlo i na lanovku! Někteří opět posunuli hranice svých možností!!!!

Sportovní den: konec roku je už volnější a proto byl čas i na sportování na fotbalovém hřišti...

Zdravověda:  Protože nás záchranářství velice bavilo, vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži i obvazování a první pomoc....

Hasiči podruhé: Opět jsme navštívili hasičskou zbrojnici, ale tentokrát jsme se učili zachraňovat životy!!!

Cukrárna: sbírali jsme víčka pro Tomáška Voborníka a toto byla odměna - moc děkujeme!!!!

Výstava v DDM "Pod střechou":  i v letošním roce jsme se byli podívat na výstavě prací v domě dětí.

Školní výlet - Mělník, Říp, Houska: Den dětí jsme letos oslavili výletem za památnými místy naší země. Prohlédli jsme si soutok Labe a Vltavy, kostnici, vystoupili jsme na horu Říp a tajemno jsme zkoumali na hradu Houska....

Zkoumáme své tělo:  V rámci prvouky a učiva o lidském těle jsme si připravili projektové dopoledne, ve kterém jsme zkoumali funkce svého těla. Naučili jsme si měřit tep, dechovou frekvenci, sluch i zrak. Zajímavé byly i mikroskopické preparáty a jejich zkoumání....

Šplhavci: společnost Ornita z Prahy nám připravila zajímavé povídání o šplhavcích a zajímavostech jejich života....

Veverka Zrzečka: Ochranu přírody jsme si připomněli na představení hradeckého Divadla na cestách:

Exkurze za Karlem IV.:  Hrad Valečov a jeho podhradí se 10.5. 2017 stal sídlem císaře Karla IV. a jeho doprovodu. Seznámili jsme se hravou formou s jeho dobou, životem ve středověku a středověkými řemesly. Prohlédli jsme si také Valečov a krásné skalní domečky.

Zdravý úsměv:  Díky spolupráci paní MUDr. Daniely Zajícové s Městem Rokytnice nad Jizerou a naší školou  jsme se zúčastnili projektu Zdravý úsměv. Děti se v 10 lekcích naučíly pečovat o své zoubky, umí správnou techniku čištění a znají vše, co jejich zoubkům prospívá, či škodí....Moc děkujeme!!!

Ovoce: Protože je naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol, čas od času se díky jemu můžeme seznámit i s netradičními druhy ovoce a zeleniny, jako je mango, karambola, physalis, nebo marakuja...Takže mlsáme...

Návštěva u hasičů: v dubnu jsme v rámci prvouky navštívili spolu se čtvrťáky hasičskou zbrojnici v Rokytnici nad Jizerou. Děti si mohly prohlédnout nejnovější vybavení našeho sboru a spolu s příslušníky Policie ČR nahlédnout do organizace jednotného záchranného systému. Děkujeme všem přednášejícím za poutavé vyprávění!!!

O Balynce: Představení o Balynce, moudrém štěněti nám připomnělo třídění odpadu....

Cesta do pravěku:  Projektovým dnem jsme zakončili  kapitolu o neživé přírodě a vesmíru a názorně jsme si předvedli, jak docházelo k vývoji života na Zemi. Bavila nás zejména práce v laboratoři a shromažďování informací z odborných publikací. Naše zkameněliny, které jsme si vyrobili, nám budou připomínat oblíbené pravěké živočichy a rostliny.

Běžky:  Letos jsme poprvé společně vyzkoušeli i běžky. Přestože některé děti na nich stály poprvé, moc se snažily a tak s přehledem stačily svým zkušenějším kamarádům. 

Lyžování:  Tělocvik jsme si zpestřili dvěma báječnými dny na lyžích v areálu Modrá hvězda u Langerů. Mnohokrát jim děkujeme za občerstvení i lyžařský servis!!!

Učíme se společně: Projektové vyučování nám zpestřuje běžné školní dny a učí nás spolupracovat, sbírat informace a společně se podílet na získávání nových vědomostí...

Zdravý úsměv:  Naše škola se zapojila do projektu "Zdravý úsměv" - pracujeme spolu s dentálními hygieniky na péči o naše zoubky!!!

TV na sněhu: krásné sněhové nadílky jsme využili pro tělocvik venku, tentokrát s ježdíky.

Pernštejni:  Začátkem ledna nás navštívili členové skupiny historického šermu a seznámili nás s dobou Husitů, s jejich zbraněmi, způsobem boje a s mnoha historickými událostmi....

Advent 2016 - čertí den, výstava Betlémů a vánoční trhy:

 

Vyrábíme výzdobu na adventní výstavu a Vánoční trhy:

 

Ovoce do škol: Velkým překvapením pro nás byla návštěva loutkového zástupce firmy, která nás zásobuje ovocem a zeleninou.

 

Plavání:  Třetí třída se každoročně účastní povinného plaveckého kurzu v Jilemnici. Letos jsme začali i my a moc jsme si to užili. Pro některé to byla pohoda, jiní museli překonat sami sebe, ale  výsledkem byla spokojenost se svými výkony a odměna ve formě diplomu od Plavecké školy.

 

Závěr školy sportu:Koncem října jsme se rozloučili s Kubou a Mírou. I v letošním roce jsme se naučili spoustu nového, kromě sportovních her i základy jogy. 

Vycházka do okolí školy spolu se sběrem  přírodnin na naše výrobky.

 

ŠKOLA SPORTU:  I v letošním roce jsme se zapojili do projektu Škola sportu a opět trénujeme s Kubou a Mírou základy sportovních her.

 

PŘEDNÁŠKA O HOUBÁCH: Nový školní rok jsme zahájili přednáškou mykologa, pana Malého z Mělníka, který nám opět řekl spoustu zajímavostí o známých i neznámých houbách.

 

VÝLET DO PASECKÉHO MUZEA:  Poslední týden školy jsme se vypravili do muzea v Pasekách nad Jizerou. Moc se nám líbila expozice starých řemesel a ze staré školy. 

 

AGILITY S LILI 2:  Také letos jsme mohli shlédnout představení psí slečny Lili s cvičitelkou Bárou.

 

LANOVÉ CENTRUM: 22.6. jsme odjeli na Mýto do Lanového centra Proud. Uzili jsme si nízké i vysoké lanové překážky a zkusili si cvičnou stěnu. Naučili jsme se jistit kamarády, ale i překonávat vlastní strach.

 

PROJEKT ZDRAVÁ VÝŽIVA A SOUTĚŽENÍ S OVOCEM A ZELENINOU: 2.6. 2016 jsme se zúčastnili projektu "Zdravá výživa". Seznámili jsme se s "pětkou zdravého stravování" a v rámci projektu "Ovoce do škol jsme si v praxi vyzkoušeli, zda známe ovoce a zeleninu, zda nám chutná a zda ji umíme i správně připravovat. Mohli jsme ochutnat i cizokrajné druhy ovoce a zeleniny, jako například avokádo, pitahayu, kumquat nebo mochyni. 

OSLAVA DNE DĚTÍ  : Den dětí jsme oslavili soutěžním dopolednem s kocourkem Modroočkem. Za odměnu byly drobné ceny a návštěva cukrárny!

PŘEDNÁŠKA O HADECH A JEŠTĚRECH:  23.5.2016 nás navštívil chovatel hadů a ještěrů. Vyprávěl nám o jejich životě a chování v přírodě i v zajetí a dozvěděli jsme se i spoustu zajímavostí. A kdo měl dosud z hadů respekt a strach, mohl se na vlastní kůži přesvědčit, že jsou to docela milá a přítulná zvířátka!!!

 

ŠKOLNÍ VÝLET DO ČESKÉHO RÁJE , DOMU PŘÍRODY A NA HRAD TROSKY: 19.5.2016 jsme v ráci školního výletu odjeli do Českého ráje prozkoumat nově otevřený Dům přírody, Dlaskův statek a tajemství hradu Trosky. Své poznatky jsme se učili ihned zaznamenávat a zpracovávat do soutěžního pracovního listu. 

 

ZÁVĚR ŠKOLY SPORTU:  Deset lekcí uteklo jako voda a je tu konec. Ještě naposledy jsme si zasoutěžili a zahráli florbalový turnaj a přišlo rozloučení a poděkování trenérům za prima sportování.

 

Pozorujeme jarní přírodu: Výtvarnou výchovu jsme tentokrát pojali trochu jinak a místo abychom brali barvy z palety a malovali, obrátili jsme to a na prázdnou paletu jsme sbírali všechny barvy, kterým maluje jaro.

 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY: 3.5.2016 jsme navštívili městskou knihovnu. A protože už většina dětí pěkně čte, byli jsme tak oficiálně přijati mezi čtenáře. Seznámili jsme se s tím, jak si knihu vyhledat, jak si ji půjčit, ale i s tím, jak se o ni starat, aby se nezničila. Všichni pozorně poslouchali vyprávění paní Valáškové a proto věříme, že ode dneška bude knížka náš dobrý kamarád! 

 

ČARODĚJNICE: 29.4.2016 měly děti připravenou "Čarodějnickou soutěž". Nejprve jsme se společně seznámili s čarodějnicemi, ježibabami, kouzlením a s tradicí pálení čarodějnic. Pak už všechny čekalo několik úkolů s touto tematikou, výtvarná soutěž a vaření "kouzelného lektvaru". Výkony všech družstev zasloužily malé odměny!

Divadélko Na cestách: nás navštívilo 11. 4. 2016 s představením Dobrodružství doktora Holuba v Africe. Nahlédli jsme zábavnou formou do historie objevů i do problematiky ochrany přírody a ohrožených druhů zvířat.

Škola sportu:  Od března letošního roku jsme se zapojili do projektu Škola sportu. S profesionálními trenéry se učíme základy sportovních her a moc nás to baví. 

Vyrábíme loutky: V rámci pracovních činností a výtvarné výchovy jsme si vyzkoušeli výrobu loutek z PET láhví. Děti byly moc šikovné, loutky se povedly a tak můžeme začít s divadlem....

 

 PAŠERÁCKÝ DEN:  19.2.2016 do Rokytnice zavítali pašeráci a proto měli druháčci na tento den připravenou pašeráckou soutěž s úkoly odměnovanými pytli s "pašem". Kdo získal sedm pašeráckých pytlů - za každý úkol jeden, na toho čekala malá sladká odměna. 

 

 

TĚLOCVIK NA SNĚHU - LYŽOVÁNÍ:  Poslední lednový týden se Krakonoš smiloval a udělal nám pár pěkných dní, které jsme tak mohli věnovat lyžování. Děti "oprášily" své dovednosti z minulých let a už bezpečně zvládaly slalom i sjezd. Mnohokrát děkujeme  Langerovým nejen za možnost využití jejich areálu, ale i za úschovu lyží, občerstvení a vlídné zacházení.

 

 JEŽDÍKY : První lednovou sněhovou nadílku jsme využili k výletu ke krmelci, hledání a pozorování stop a samozřejmě k ježdíkování.

 

VYSTOUPENÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: Poslední předvánoční týden byl ve znamení vystupování. Své představení jsme předvedli v Domově důchodců v Rokytnici a žáčkům Dolní mateřské školy.

VÁNOČNÍ BESÍDKA: jako každý rok, tak i letos jsme si připravili vánoční pásmo. Rodičům, babičkám, dědečkům a sourozencům jsme ho předvedli 17.12. 2015 a pak jsme všechny pozvali na občerstvení, které děti připravily ve třídě.

VÝSTAVA BETLÉMŮ: Ve středu 9.12. jsme byli pozváni na výstavu Betlémů, která je otevřena v Kapli Adventistů v Horní Rokytnici nad Jizerou. Mohli jsme si prohlédnout asi 60 různých Betlémů - z těsta, keramiky, papíru, vosku, kovu i přírodnin. Všechny se nám moc líbily a děkujeme tímto paní M. Weigelové za pozvání a děti za malé dárečky.

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MICHAELA: 7.12 .2015 jsme se už potřetí zúčastnili Vánočního koncertu v kostele. Kromě koled jsme si také mohli poslechnout nejznámější vánoční písně z celého světa a úryvky několika operních arií. A protože jsme byli hodní, mohli jsme se podívat i na kúr za účinkujícími a prohlédnout si  nástroje, na které nám hráli.

ADVENT VE ŠKOLE:  Jako každý rok jsme na začátku Adventu slavnostně vyzdobili školu, zahájili jsme zpívání na schodech a zúčastnili se soutěže "Staročeské Vánoce".

 

ČERTÍ DEN: 4.12.2015 byl dnem Mikulášské nadílky a proto jsme si učení ozvláštnili "Čertím dnem".Už ráno se nám třída začala hemžit malými  neposednými čertíky v krásných maskách, pro které bylo připraveno spoustu čertovských úkolů - čertí jazyk, čertí matematika, příprava na chytání dušiček a čertí diskotéka se soutěžemi. Vše bylo bodováno a ohodnoceno drobnými sladkostmi. I návštěva pana Mikuláše s jeho družinou dopadla dobře - zlobílci se vykoupili básničkou a tak opravdovští čerti odešli s nepořízenou.

Skupinové vyučování:  6.11.2015 jsme si poprvé vyzkoušeli, jaké je to učit se společně, spolupracovat a podílet se na výsledcích společné práce. Rozdělili jsme se do 5 skupin se zajímavými názvy a už se jelo. Tematem práce byl PODZIM. Na zajímavých úkolech jsme si zopakovali učivo prvouky, abecedu, druhy vět a počítání do 20. Hodnocen byl výsledný čas a počet trestných bodů. Všechny děti pracovaly s chutí a podle toho vypadaly i výsledky. 

 

Vodní ptáci:   4.11.2015 k nám přijeli přírodovědci z Prahy se zajímavou přednáškou o vodních ptácích. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o čápovi, kormoránovi, lysce, ale i o běžných vodních ptácích jako jsou husy a kachny. Některé z ptáků jsme si mohli i prohlédnout naživo a pohladit si je. Své znalosti a nové poznatky si děti ověřily v testíku a protože většina odpovídala bez chybiček, dostalo se i na malé odměny.

 

Přespolní běh: 7. 10. se konal již 4. ročník přespolního běhu. Naše třída se ho účastnila podruhé a jako v lonském roce jsme ve své kategorii opět dosáhli na stupně vítězů - Alice Kubíčková i Vojtěch Šturma obsadili první místa!!! Ani ostatní děti se však nenechaly zahanbit a v konkurenci tří škol se umístily většinou v první polovině výsledkové listiny. GRATULUJEME!!! Všechny výsledkové listiny jsou k dispozici na školní nástěnce v mezipatře staré budovy.

Divadélko v mateřské škole:    23.9. nás malí školáčci pozvali na představení "Z deníku kocourka Modroočka. Moc se nám líbilo.

Regionální výlet s exkurzí: 16.9.2015 jsme využili krásného počasí a vyrazili jsme do Františkova. Zastavili jsme se v Galerii Starý kravín, kde jsme měli domluvenou prohlídku. Obdivovali jsme nejen výstavu hasičské techniky, ale zajímavé předměty z domácností našich babiček a prababiček.

 

 Dílničky a oslava Dne dětí ve třídě:  2.6.2015 jsme vyučování vyzkoušeli jinak, než bývá zvykem. V pěti dílničkách si děti samy volily práci podle obtížnosti různě ohodnocenou a snažily se tak samostatně během tří hodin nasbírat co nejvíce bodů. Poznaly, že nejsnazší cesta nebývá vždy ta nejsprávnější a že o vítězství je nutné se zasloužit. Odměnou byly všem drobné ceny, které ale potěšily.

 

Agility s psí slečnou Lili:    Oslava Dne dětí pokračovala ukázkou drezury psí slečny Lily, která nám se svou paničkou Bárou předvedla tanec s hudbou a několik triků, se kterými se účastní závodů.

 

Preventivní program Policie ČR: 1.6.2015 jsme oslavili Den dětí trochu netradičně. V rámci preventivního programu Policie ČR si žáci připomněli pravidla chování na silnici i na chodníku, některé z důležitých dopravních značek i dodržování bezpečnosti v životě dětí. Nakonec si všechny poznatky vyzkoušeli při hře s policejním psem Alíkem!

 

 Výlet na hrad Kost:  21.5.2015 jsme odjeli do Českého ráje na hrad Kost, kde byl pro nás připraven zajímavý program. Viděli jsme ukázku dravých ptáků a dozvěděli jsme se o tom, jak byli používáni k lovu, lov jsme si vyzkoušeli v hradním trojboji, zhlédli jsme vystoupení šermířů a prohlédli si hrad. Středověký způsob života se nám líbil, ale rádi jsme se vrátili zpátky....

 

Děti, pozor, silnice: 19.5.2015 se naše třída zúčastnila výukového programu zaměřeného na bezpečnost dětí na silnici a jejich chování jako účastníků silničního provozu. V učebně i na dopravním hřišti jsme si mohli ověřit své znalosti i dovednosti . Děkujeme Mateřské škole v Dolní Rokytnici, že jsme mohli jejich hřiště využít.

 

Sokolníci: 18.5.2015  k nám přijeli sokolníci ze skupiny Zeyfyrus se svými opeřenými kamarády a předvedli se nám na fotbalovém hřišti v Horní Rokytnici. Kromě toho, že jsme mohli obdivovat výcvik dravých ptáků, jsme se dozvěděli i spoustu zajímavých věcí o jejich životě ve volné přírodě i v zajetí.

 

 Výtvarná výchova v přírodě: Teplé jarní počasí nás zlákalo k vyučování v přírodě. Děti si v rámci výtvarné výchovy vyzkoušeli novou  zajímavou  techniku - frotáž. Zkoumaly povrch a strukturu různých předmětů okolo sebe a snažily se zachytit uhlem na papír. Vznikllé otisky jsme pak formou koláže zpracovali. 

Stolování: v rámci Prvouky se prvňáčci učili připravovat stůl pro běžné denní stolování. Zkusili jsme si také skládání ubrousků pro slavnostní příležitosti.

Příchod JARA jsme přivítali "žabím dnem". V rámci českého jazyka, matematiky i prvouky se děti zábavnou formou dozvěděli zajímavosti ze života žab a seznámili se s důležitostí jejich ochrany.

 Tělocvik na sněhu:  První větší sněhové nadílky jsme využili na tělocvik na sněhu. S ježdíky jsme vyzkoušeli kopečky v okolí školy, podívali jsme se, co je nového u krmelce a vytvořili jsme sněhové bludiště na školním hřišti.

Advent: Adventní čas byl ve znamení vystupování na vánočních trzích, na besídkách, zpívali jsme na schodech a navštívil nás pan Mikuláš se svou družinou. Děti si užily Čertovského dne a ve vyzdobené škole se těšily na Vánoce.

Přednáška o houbách:  10.11. 2014 jsme se na závěr sezony zúčastnili přednášky pana mykologa Malého o houbách. Připomněli jsme si nejen známé houby, ale i ty vzácnější a dokonce i ty, které můžeme najít i v zimních měsících. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí a jejich vědomosti byly odměněny drobnými cenami.

Výstava "Včela" - 3.11.2014 jsme se spolu s 2. a 4. třídou zúčastnili interaktivní výstavy o životě včel a jejich významu v přírodě. Výstava se konala v OC Nisa v Liberci a byla spojená s filmovým představením pohádky "Tři bratři". 

Přespolní běh:  8.10.2014 se děti poprvé zúčastnily přespolního běhu. Ve velké konkurenci prvních a druhých tříd Základních škol z Rokytnice, Jablonce nad Jizerou a Harrachova obstály na jedničku a velmi pěkně se umístily. Fotografie najdete na rajčeti, zde malá ukázka: 

Pracovní vyučování - poprvé modelujeme:

 

 

Foto:

 

Rozvrh hodin:


 

Seznam žáků:

ve třídě je 15 žáků, z toho 8 chlapců a 7 dívek

BĚLONOŽNÍK David, BROŽOVÁ Adéla, HUDÁK Ondřej, CHMELÍKOVÁ Aneta, JAVŮREK Antonín, KALOUSKOVÁ Alena, KUBÍČKOVÁ Alice, KYNČL Filip, LANGEROVÁ Nicol, POHOŘALÁ Lucie, PROKEŠ Jan, SEIDL Tomáš, ŠKODA Filip, ŠTURMA Vojtěch, ZEMANOVÁ Nela