Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. J. Kantová


  19. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  14. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  19. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  15. 11. 2021 - čtvrtletní

  19. 1. 2022 - pololetní

  13. 4. 2022 - čtvrtletní

  15. 6. 2022 - závěrečná

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Rozhodnutí o přijetí

Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, Dolní Rokytnice 172, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

O přijetí dětí k základnímu vzdělávání rozhodla ředitelka Základní školy, Rokytnice nad Jizerou, příspěvkové organizace jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, musí být podle novely školského zákona – Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012, § 183, odst. 2 – oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly:

01   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                            
02   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                       
03   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                                       
04   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                      
05   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                           
06   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                       
07   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                                        
08   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                        
09   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                           
10   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                       
11   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                                       
12   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                      
13   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                           
14   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                       
15   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                                       
16   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                      
17   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                       
18   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                                       
19   přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023                                               

V Rokytnici nad Jizerou dne 2. 5. 2022                        Mgr. Blanka Zemánková           

                                                                                           ředitelka školy