Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. J. Kantová


  19. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  14. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  19. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  15. 11. 2021 - čtvrtletní

  19. 1. 2022 - pololetní

  13. 4. 2022 - čtvrtletní

  15. 6. 2022 - závěrečná

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Zlatý Ámos

     Dne 25. 3. 2022 se v Praze v sále hotelu Olšanka konalo finále ankety Zlatý Ámos. Mezi šesti finalisty byla i naše paní učitelka Mgr. Jana Šírová.

Před vlastním finále probíhaly ve škole přípravy, do kterých se zapojila spousta lidí – pekly se „sejkory“, nacvičovaly se scénky, vytvářely se transparenty,…

     Fandit paní učitelce přijel autobus plný dětí a pedagogických pracovníků školy, zúčastnil se i pan starosta Ing. Petr Matyáš. Všichni si „finálové odpoledne“ krásně užili. Paní učitelce mockrát děkujeme za postup do finále ankety a za skvělou reprezentaci školy i města Rokytnice nad Jizerou. Přejeme jí v životě samé krásné a rozesmáté dny J a mnoho úspěchů v životě i v další práci.

   Děkujeme!

                        Všichni ze základní školy