Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. J. Kantová


  19. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  14. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  19. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  15. 11. 2021 - čtvrtletní

  19. 1. 2022 - pololetní

  13. 4. 2022 - čtvrtletní

  15. 6. 2022 - závěrečná

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

COVID-19 na naší ZŠ

Vážení rodiče,

v současné době se i u nás na základní škole objevily první případy onemocnění COVID-19 (zatím jen v jednotkách případů).

Jsme v přímém kontaktu s hygienickou stanicí a řídíme se přesně jejich pokyny.

Vás prosíme, abyste i nadále doma sledovali svoje děti. V případě, že se u nich objeví třeba jen malé příznaky onemocnění (kašel, rýma,…), nechte je, prosíme, doma a ihned kontaktujte lékaře.

Děkujeme za pochopení.

V Rokytnici nad Jizerou dne 16. 11. 2021

                                                            Mgr. Blanka Zemánková

                                                                             ředitelka školy