Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Provoz školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milé děti.

V případě, že nedojde k žádným změnám, bude po vánočních prázdninách = od pondělí 4. 1. 2021 chodit do školy celý I. stupeň, spec. třída a 9. třída.

Dále bude chodit do školy 8. třída.                

Třídy 6. A a 7. A budou mít distanční výuku z domova. V dalším týdnu se zase tyto třídy vystřídají (jako dosud).

Tento cyklus výuky bude trvat do doby, než MŠMT pokyny zruší nebo upraví.

Distanční vzdělávání z domova je povinné.

Kdyby došlo k jakýmkoli změnám, budou Vás třídní učitelé informovat. Děkujeme všem za pochopení.

Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků a v novém roce 2021 zdraví, štěstí a jen samé pěkné dny. Mějte se hezky.

V Rokytnici nad Jizerou dne 16. 12. 2020               Mgr. Blanka Zemánková