Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Postupné otevření školy

OPATŘENÍ MŠMT PRO ŠKOLY:

Od pondělí 30. 11. 2020 bude probíhat výuka ve škole – celý I. stupeň, spec. třída a 9. třída.

6. - 8. třída se ve škole budou střídat po týdnech v tomto režimu:

30. 11. – 4. 12. se učí ve škole 6. A a 7. A

8. A má distanční výuku z domova

7. 12. – 11. 12. se učí ve škole 8. třída

6. A a 7. A má distanční výuku z domova

14. – 18. 12. se učí ve škole 6. A a 7. A

8. A má distanční výuku z domova

Tento cyklus výuky bude trvat do doby, než MŠMT pokyny zruší nebo upraví.

Distanční vzdělávání z domova je povinné.

Od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 jsou vánoční prázdniny.

!!! Roušky musí žáci nosit po celou dobu pobytu ve škole.

Důraz je kladen na mytí rukou, dezinfekci rukou a větrání.

Třídní schůzky a konzultační odpoledne (15. 12. 2020) se za této situace nekonají.

Rodiče si v případě potřeby mohou domluvit konzultaci s třídním učitelem a vyučujícími (telefonem, e-mailem).

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 24. 11. 2020               Mgr. Blanka Zemánková