Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2020/2021
  září 2020
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. B. Herčíková
  20. 10. 2020
   - třídní schůzky jen ve třídách, zač. v 17 hod.
  15. 12. 2020
   - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  20. 4. 2021 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 18. 11. 2020
  středa 13. 1. 2021
  středa 14. 4. 2021
  středa 16. 6. 2021

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Opatření MŠMT pro školy

Od středy 18. 11. 2020 je povolena výuka a osobní přítomnost dětí 1. a 2. ročníku a speciální třídy ve škole.

Děti (které nepůjdou ráno do ŠD) si převezmou paní učitelky:

 - 1. třída v 7.45 hodin u hlavního vchodu do školy

- 2. třída v 7.45 hodin u vchodu z hřiště do školy

Děti i vyučující musí používat roušky!

 ŠD bude v provozu od 6.30 hodin a odpoledne po vyučování do 16.00 hodin.

Podrobnosti k provozu ŠD a k vyzvedávání dětí předají rodičům e-mailem třídní učitelky.

 !!! Výuka žáků ostatních tříd bude nadále probíhat z domova – distanční vzdělávání – je povinné.

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci.

V Rokytnici nad Jizerou dne 12. 11. 2020               Mgr. Blanka Zemánková