Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2018/2019

  26. 9. 2018: rodiče dětí z první třídy
  23. 10. 2018: třídní schůzky od 17 hodin ve třídách (bez konzultačního odpoledne)
  11. 12. 2018: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  16. 4. 2019: schůzky ve třídách od 16:30 pokračují v 17 hod. v jídelně jako konzultační odpoledne
  prakt. a spec. třída - začátek vždy v 15 hodin

 • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  14. 11. 2018 - čtvrtletní pedagogická rada
  16. 1. 2019 - pololetní pedagogická rada
  17. 4. 2019 - čtvrtletní pedagogická rada
  17. 6. 2019 - závěrečná pedagogická rada

I.A - Mgr. Jolana Pokorná

AKTUALITY, ÚKOLY, AKCE:

16. 5. VÝLET DO ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 

5. 4. UKLIĎME ČESKO 

Program ZDRAVÝ ÚSMĚV

27. 2. - Workshop CESTA KOLEM SVĚTA - děti se aktivně zapojily do programu - s nadšením bubnovaly

Leden a březen - LYŽOVÁNÍ A LYŽAŘSKÉ ZÁVODY

19. 12. VÁNOCE VE TŘÍDĚ - výroba svícnu z jablíčka, předávání dárků, poustění lodiček

11. 12.  NA NÁVŠTĚVĚ V HORNÍ MŠ - LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ 3 POHÁDEK

5. 12. ČERTOVSKÝ DEN

15. 11. PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ

6. 11. NÁVŠTĚVA VYHLÍDKY NA VĚŽI RADNICE V ROKYTNICI NAD JIZEROU

2. 11. VÝTVARNÁ VÝCHOVA - malujeme sluníčko

26. 10. Prohlídka výstavy k výročí vzniku naší republiky

25. 10. Projektový den ke vzniku Československa

24. 10. Zakončení ŠKOLY SPORTU spojené s předáváním medaili všem dětem ze třídy

 Už umíme písmeno M

14. 9. Zahráli jsme si pohádku O ŘEPĚ

12.9. ŠKOLA SPORTU - 1. lekce 

13.9. Vystoupení PERNŠTEJNŮ - program nazvaný STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

13.9. Vycházka spojená se sběrem přírodnin, které jsme využili k výrobě ježečků.

19.9. ŠKOLA SPORTU - 2. lekce

26.9. ZDRAVÁ PĚTKA - program o zdravé výživě

FOTO:

 

 

ROZVRH HODIN:

 

SEZNAM ŽÁKŮ:

ve třídě je 18  žáků, z toho 9 chlapců a 9 dívek
 FULLER Daniel Robert, HANČOVÁ Adéla, HEJRALOVÁ Karolína, HOLCOVÁ Karolína, JANATA Tomáš, JANOUŠKOVÁ Lucie, KOVÁŘ Jakub, KUBÍČEK Ondřej, NEVTÍPILOVÁ Viktorie, PFEIFEROVÁ, Eliška, RAČÁK Denis, SIRŮČKOVÁ Anna, ŠÍR Daniel, ŠMIKA David, ŠTURMOVÁ Michaela, ŠTURMOVÁ Tereza, TOŠOVSKÝ Filip, UDATNÝ Daniel